Hoe zit het met Gemeentelijke Verordening kabels & leidingen?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Gemeentelijke Verordening
338 woorden
-
-

In veel gevallen is de gemeentelijke overheid de eigenaar van het openbaar gebied waarin de kabels en leidingen zijn gesitueerd, maar dit kunnen ook andere grondeigenaren en overheden zijn zoals (onderdelen van) de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Deze overheden hebben in veel gevallen eigen verordeningen die de aanleg en het beheer van ondergrondse kabel- en leidingnetten regelen. In dit artikel leggen wij je uit hoe dit zit.

Gemeente en Telecommunicatiewet

De gemeente heeft in de Telecommunicatiewet expliciete verplichting gekregen om een verordening op te stellen met regels omtrent de coördinatie van de aanleg van telecommunicatiekabels. Zoals hiervoor beschreven is, bestaat voor de andere netwerken geen specifieke landelijke wetgeving waarin de aanleg is geregeld.

Lokale verordening kabels en leidingen

De eigenaren van de openbare ruimte hebben wel lokale verordeningen voor het werken in de openbare ruimte, waarin ook de aanleg van de kabels en leidingen is geregeld. De lokale verordeningen zijn niet overal hetzelfde. Over het algemeen bevatten deze de wel volgende onderdelen:

  • Procedure voor het aanvragen van een tracé voor kabels en leidingen;
  • Procedure voor de vergunningverlening voor, cq instemming met een tracé;
  • Procedure voor het verleggen van kabels en leidingen wanneer een bestaand tracé gewijzigd moet worden vanwege ander gebruik van de ruimte;
  • Principeligging van kabels en leidingen ten opzichte van elkaar en overige technische eisen aan een tracé;
  • Procedure voor het uitvoeren van werkzaamheden in de openbare ruimte;
  • Technische eisen voor het werken in de openbare ruimte;
  • Regeling voor kostenverrekening tussen grondeigenaar en netbeheerder, voor zover niet geregeld in landelijke regelgeving.

Verordening Gemeente Amsterdam (WIOR)

De Gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld een verordening Werken in de Openbare Ruimte (WIOR) vastgesteld. Hierin worden alle werkzaamheden aan infrastructuur in de openbare ruimte in die gemeentegrond geregeld.

In dit artikel kom je meer te weten over wat de WIOR is.

Geïnteresseerd in theorie over kabels en leidingen? Download dan het Boek Inleiding Kabels en Leidingen van het COB. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. 

COB
COB
085 4862 410
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren