Alle uitleg over Wetten & Richtlijnen op één plek. Op ikgagraven.nl vind je uitleg, voorbeelden en tips over alle wetten en richtlijnen op het gebied van kabels, leidingen en grondroeren. Van de CROW, WIBON tot en met Opstalrecht. Ontdek het nu
NEN 5725: Alles wat je moet weten NEN 5725 en Historisch Bodemonderzoek
Heb je ooit gehoord van NEN 5725? Of je nu actief bent in de bouw- en infrabranche, werkzaam bent bij kabel- en leiding legbedrijven, aannemers, hoveniers, wegenbouwers, sloopbedrijven, of grondverzetbedrijven, deze norm is een waardevol voor verplicht bodemonderzoek. NEN 5725 is dé leidraad als het gaat om bodemonderzoek. Maar wat houdt deze norm precies in en waarom is deze relevant voor jou? In dit artikel nemen we je mee in de NEN 5725.
Wanneer is bodemonderzoek verplicht?
De wet geeft antwoord op de vraag wanneer moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de bodem. Met andere woorden: wanneer is bodemonderzoek verplicht? Onderzoek van de bodem is wettelijk verplicht wanneer een bedrijf 'bodem bedreigende activiteiten' verricht.
Wat is bodemkwaliteitskaart?
Bodemonderzoek is van essentieel belang om inzicht te krijgen in de gezondheid en veiligheid van de bodem. Een bodemkwaliteitskaart biedt waardevolle informatie over de bodemgesteldheid, de aanwezigheid van verontreinigende stoffen en de geschiktheid voor verschillende doeleinden. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van een bodemkwaliteitskaart, de methodologie achter het onderzoek, en waarom het zo belangrijk is voor ons milieu.
Bodemvervuiling bij graafwerkzaamheden: risico's en beheersing
Graafwerkzaamheden spelen een essentiële rol in de bouw- en infrastructuursector, maar kunnen ook een negatieve impact hebben op het milieu, vooral als het gaat om bodemvervuiling. Het graven van grond voor bouwprojecten, wegenaanleg of het leggen van kabels en leidingen kan leiden tot de verspreiding van verontreinigende stoffen. Iets wat ernstige gevolgen kan hebben voor zowel de bodemkwaliteit als de omgeving.
Wat is een bodemverontreiniging kaart?
Bodemverontreiniging is een groeiend probleem dat zowel de natuur als de menselijke gezondheid kan beïnvloeden. Het begrijpen van de omvang van dit probleem is essentieel om effectieve oplossingen te ontwikkelen. In dit artikel duiken we dieper in het concept van "bodemverontreiniging kaart" (soil pollution map) en verkennen we hoe het bijdraagt aan het identificeren en aanpakken van bodemverontreiniging.
Wat is het Besluit bodemkwaliteit?
Het Besluit bodemkwaliteit (bbk) is een wetgevend besluit in Nederland dat is vastgesteld om de kwaliteit van de bodem te beschermen en te beheren. Het besluit is van kracht sinds 2008 en heeft als doel de bodemkwaliteit te waarborgen bij verschillende activiteiten die van invloed kunnen zijn op de bodem, zoals bouw- en grondwerkzaamheden, baggeren, en bodemsanering.
Het belang van tijdige inventarisatie van vervuilde grond bij graafwerkzaamheden
Bij graafwerkzaamheden mogen we het risico van vervuilde grond niet negeren. Werken met vervuilde grond brengt potentiële gevaren met zich mee, zowel voor de gezondheid van de werknemers als voor het milieu. Om deze risico's te minimaliseren en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, is het essentieel om tijdig een inventarisatie van vervuilde grond uit te voeren. In dit blogartikel bespreken we de risico's van vervuilde grond bij graafwerkzaamheden en benadrukken we het belang.
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven, hoe zit dat?
Zorgvuldig graafwerk is meer dan alleen grondroeren. Het begint bij de graafopdracht. Die moet goed voorbereid en uitgevoerd worden. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt daar toezicht op. En daarvoor hanteren we de CROW 500. Ontdek hier meer over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, CROW500 en Zorgvuldig Graven.
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Waar houdt Agentschap Telecom toezicht op?
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt toezicht op naleving van de voorschriften die in de WIBON staan beschreven. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft veel interventiemethoden om naleefgedrag te bevorderen. In dit artikel kom je er achter op welke manier De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur toezicht houdt op het zorgvuldig graafproces in Nederland.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren