Alle uitleg over Wetten & Richtlijnen op één plek. Op ikgagraven.nl vind je uitleg, voorbeelden en tips over alle wetten en richtlijnen op het gebied van kabels, leidingen en grondroeren. Van de CROW, WIBON tot en met Opstalrecht. Ontdek het nu
Agentschap Telecom
Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven, hoe zit dat?
Zorgvuldig graafwerk is meer dan alleen grondroeren. Het begint bij de graafopdracht. Die moet goed voorbereid en uitgevoerd worden. Agentschap Telecom houdt daar toezicht op. En daarvoor hanteren we de CROW 500. Ontdek hier meer over Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven.
Agentschap Telecom
Waar houdt Agentschap Telecom toezicht op?
Agentschap Telecom houdt toezicht op naleving van de voorschriften die in de WIBON staan beschreven. Het Agentschap Telecom heeft veel interventiemethoden om naleefgedrag te bevorderen. In dit artikel kom je er achter op welke manier het Agentschap Telecom toezicht houdt op het zorgvuldig graafproces in Nederland.
TenneT
Hoe veilig werken nabij TenneT ondergrondse hoogspanningsverbinding?
Beschadigingen aan een ondergrondse hoogspanningskabel kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een ondergrondse hoogspanningskabel beschadigt, kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen. Met deze leaflet informeren wij u over de gevaren van werken boven of in de nabijheid van ondergrondse hoogspanningsverbindingen.
TenneT
Hoe ongestoorde werking nabij TenneT ondergrondse hoogspanningsverbinding?
Nederland heeft een zeer hoog niveau van leveringszekerheid. Stroom is nagenoeg altijd beschikbaar. Dus is het van groot belang dat elektriciteitstransport ongestoord kan (blijven) plaatsvinden. Samen met iedereen die werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kunnen we zorgen voor een veilige (werk)situatie én veilige en betrouwbare hoogspanningsverbinding.
Gasunie
Wat zijn richtlijnen graven nabij Gasunie-leidingen?
Als je van plan bent om graafwerkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren nabij Gasunie-leidingen, dan zijn deze instructies zeer belangrijk. In dit artikel en in de download, vind je informatie en richtlijnen die nodig zijn als je de graafactiviteiten gaat uitvoeren in de nabijheid van Gasunie-leidingen.
GOconnectIT
Hoe werken nabij kabels & leidingen?
In dit artikel vind je de uniforme aanwijzingen voor het werken nabij kabels en leidingen in de ondergrond. Het zijn aanvullingen op de CROW 500. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Alleen de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie hanteren andere voorwaarden.
COB
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht?
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht? Er bestaat in principe geen aparte regeling die grondeigenaren verplicht kabels en leidingen, anders dan voor telecommunicatie, in hun grond toe te staan. De netbeheerder wordt geacht via privaatrechtelijke onderhandeling tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Wanneer dat niet lukt, biedt de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) uitkomst. Hier ontdek je wat dit inhoudt.
COB
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken?
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken? Samen met een aantal andere wetten draait de wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken draait om de afvoer van afval, hemel- en grondwater via rioleringen. Het gaat om de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Je ontdekt hoe het zit in dit artikel.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren