BRL SIKB 2000 voor bodem- en grondonderzoek

-
-
-
-

BRL SIKB 2000 voor bodem- en grondonderzoek

Ben je actief in bodem- en grondonderzoek en zoek je naar de sleutel tot kwaliteitsborging en vertrouwen bij je klanten? Dan is de certificering van BRL SIKB 2000 iets waar je zeker van op de hoogte moet zijn. In deze blogpost gaan we dieper in op wat BRL SIKB 2000 inhoudt, waarom het belangrijk is voor jouw bedrijf en hoe je ervoor kunt zorgen dat je aan deze belangrijke normen voldoet.

Wat houdt BRL SIKB 2000 in?

Het aanpakken van bodemverontreiniging omvat verschillende activiteiten, waarvan veldwerk een van de eerste is. Het is van belang dat het veldwerk correct wordt uitgevoerd, daarom zijn er richtlijnen vastgesteld. Deze richtlijnen voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek zijn uitgewerkt in BRL SIKB 2000. Deze richtlijn stelt strenge eisen aan het proces van bodemonderzoek en -sanering om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de resultaten te waarborgen.

Daarnaast is de BRL 2000 onderdeel van de De SIKB 2000. Deze richtlijn heeft betrekking op milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek volgens het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Deze wetgeving vereist dat dit onderzoek wordt uitgevoerd. Als dat niet gebeurt, overtreedt je de wetgeving en wordt dit beschouwd als een milieudelict.

Protocollen BRL SIKB 2000

De BRL SIKB 2000 bevat richtlijnen voor een correcte voorbereiding en uitvoering van werkzaamheden zoals het plaatsen van peilbuizen en het nemen van monsters van grond, grondwater, waterbodem en asbest in de bodem.

Bij de BRL SIKB 2000 horen vier belangrijke protocollen:

• Protocol 2001: Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.

• Protocol 2002: Het nemen van grondwatermonsters.

• Protocol 2003: Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodemonderzoek.

• Protocol 2018: Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

BRL SIKB 2000 en de bijbehorende protocollen rusten op drie fundamenten: de laatste technologische ontwikkelingen, kwaliteitsstandaarden en wettelijke voorschriften. Deze fundamenten blijven zich voortdurend ontwikkelen, en dus kunnen we verwachten dat zowel BRL SIKB 2000 als de onderliggende protocollen zullen blijven veranderen in de toekomst.

Wat is de BRL SIKB 2000-certificering?

BRL SIKB 2000 legt de eisen vast voor het uitvoeren van veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek. Deze werkzaamheid is door de Rbk 2022 aangemerkt als een activiteit waarvoor een wettelijke erkenning vereist is. Om deze erkenning te verkrijgen, moet een organisatie een geldig certificaat hebben dat voldoet aan BRL SIKB 2000 en één of meerdere van de bijbehorende protocollen. Zo’n geldig certificaat is een bewijs dat je bedrijf voldoet aan de hoogste normen voor bodemonderzoek en -sanering.

De BRL SIKB 2000-certificering is een belangrijke stap voor bedrijven die actief zijn in bodem- en grondonderzoek. Het biedt niet alleen een kwaliteitskeurmerk, maar het is ook een vereiste om aan te tonen dat je voldoet aan de hoogste normen in de branche. Door te investeren in het verkrijgen van deze certificering, kun je vertrouwen opbouwen bij klanten en opdrachtgevers en je onderscheiden van de concurrentie.

Lees in ons kennisartikel meer over andere wet en regelgeving, bijvoorbeeld over de BRL SIKB 7000.

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren