De graafketen in kaart met ikgagraven.nl. Alle betrokken partijen die een rol spelen bij graven vind je hier. Je vindt uitleg over alle partijen, applicaties of instanties die behoren tot de graafketen. Zo weet je wie of wat er een schepje bijdraagt
Stedin
Wat doet Stedin?
Stedin is netbeheerder. Dus Stedin zorgt voor veilig en continu transport van gas en/of elektriciteit. Stedin is als netbeheerder daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet, inclusief de aansluitingen daarop. Ontdek hier meer wat Stedin doet.
Stedin
Van wie is Stedin?
Het netwerkbedrijf Eneco NetBeheer kreeg een nieuwe naam, Stedin. Op 1 februari 2017 stoot Eneco het netbedrijf Stedin daadwerkelijk af. Het bedrijf is van gemeentes. Je ontdekt hier hoe het precies zit met de regionale Nederlandse netbeheerder Stedin.
Stedin
Wat is Stedin?
Stedin is een regionale Nederlandse netbeheerder. Stedin zorgt als netbeheerder ervoor dat alle leidingen, kabels en het onderhoud van dit uitgebreide netwerk gedaan wordt. Ontdek hier meer wat Stedin inhoudt als netbeheerder.
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Waar houdt Agentschap Telecom toezicht op?
De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt toezicht op naleving van de voorschriften die in de WIBON staan beschreven. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur heeft veel interventiemethoden om naleefgedrag te bevorderen. In dit artikel kom je er achter op welke manier De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur toezicht houdt op het zorgvuldig graafproces in Nederland.
Stedin
Is Stedin overheid?
Nee Stedin is niet direct overheid. Het is wel een dun lijntje tussen Stedin en overheid. Wij leggen het je hier graag uit. Stedin is van gemeenten. Anders gezegd, aandeelhouders van Stedin zijn gemeentes.
COB
Wat is grondverbetering?
Wat is grondverbetering? Grondverbetering heeft verschillende definities. Wij leggen je graag uit hoe het zit met grondverbetering. Want Wanneer de ondergrond niet de gewenste eigenschappen bezit voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit, is het nodig om de grondeigenschappen aan te passen: grondverbetering.
COB
Wat is bodemverontreiniging?
Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden tot schade aan het ecosysteem. In dit artikel ontdek hoe alles over bodemverontreiniging.
Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen
Wanneer ga je grondzuigen?
Wanneer ga je grondzuigen? Of je er mee bekend bent of niet, weet dat mechanisch grondroeren altijd risicovol is. Alleen grondzuigtechniek is in veel gevallen een veilige methode om te ontgraven. In dit artikel vertellen wij jou meer over wanneer je gaat grondzuigen en wanneer niet.
Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen
Hoe werkt een grondzuigauto?
Grondzuigen wordt vaak gebruikt voor het verwijderen van grond rondom kwetsbare structuren, zoals kabels, leidingen en boomwortels. Het is het veilige graven voor zowel mens als natuur. Maar hoe werkt een grondzuigauto eigenlijk, wat voor verschillende type grondzuigauto’s zijn er en wat kun je met een grondzuigauto? In dit artikel vertellen wij jou alles over de werking van een grondzuigauto.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren