Alles over de AP04-keuring

-
-
-
-

Alles over de AP04-keuring

Bij bouwprojecten en grondverplaatsingen is een AP04-keuring van groot belang. Deze keuringen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van een veilige en milieuvriendelijke omgeving. In deze blog bespreken we de verschillende aspecten van AP04-keuringen, inclusief de kosten, de relatie met PFAS, en waarom het belangrijk is om een AP04-keuring uit te voeren.

Wat is een AP04-keuring?

Een AP04-keuring, ook wel een partijkeuring, is een procedure die wordt uitgevoerd om de kwaliteit van grond, bouwstoffen en korrelvormige afvalstoffen te beoordelen. Het doel is om mogelijke bodemverontreiniging te identificeren en de geschiktheid van materialen voor gebruik in bouwprojecten te bepalen. Wil je meer weten over AP04? Lees dan snel ons kennisartikel wat dieper in gaat op de betekenis van AP04.

Waarom is een AP04-keuring belangrijk?

Een AP04-keuring is van groot belang omdat het helpt bij het identificeren van potentiële risico's voor het milieu en de volksgezondheid. Het stelt projecteigenaren in staat om verantwoorde beslissingen te nemen over het gebruik van grond en bouwstoffen, en om te voldoen aan wettelijke vereisten. Bovendien draagt het bij aan het voorkomen van milieuverontreiniging en het minimaliseren van gezondheidsrisico’s van personeel.

Kosten AP04-keuring

De kosten van een AP04-keuring kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de omvang van het project en de locatie. Gemiddeld liggen de kosten voor een standaard AP04-keuring rond de 1.500 euro. Daarnaast kunnen de kosten ook variëren afhankelijk van eventuele aanvullende tests. Bijvoorbeeld, als er specifieke tests nodig zijn voor asbest of zware metalen in het kader van de AP04-keuring, kunnen deze extra kosten met zich meebrengen.

Het is echter belangrijk om te erkennen dat de kosten van een AP04-keuring een investering zijn in de veiligheid en duurzaamheid van het project. Het vermijden van een AP04-keuring kan leiden tot hogere kosten op lange termijn als gevolg van mogelijke boetes, juridische complicaties met ziek personeel en schade aan het milieu.

AP04 en PFAS

Met de groeiende bezorgdheid over PFAS-verontreiniging is het belangrijk om te begrijpen hoe dit van invloed kan zijn op AP04-keuringen. PFAS zijn giftige chemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Een AP04-keuring kan helpen bij het detecteren van PFAS-verontreiniging en het nemen van passende maatregelen om de verspreiding ervan te voorkomen. Daarnaast wordt naast PFAS ook vaak extra onderzoek gedaan naar asbest.

Grond afvoeren zonder AP04-keuring

Voor het gebruik van bodem- en baggerspecie in hoeveelheden van minder dan 50 m3, waarbij de kwaliteit binnen de vastgestelde achtergrondwaarden valt, is geen melding vereist. In deze gevallen is er geen formele toestemming nodig, zolang deze voldoet aan de normen en de vastgestelde achtergrondwaarden. Achtergrondwaarden verwijzen naar de historische context van de grond. Het bepalen van deze achtergrondwaarden is een belangrijk aspect van milieubeheer en bodemonderzoek. Door de historische achtergrond te identificeren, kan worden bepaald of er mogelijk sprake is van verontreiniging. Lees in ons kennisartikel meer over de grond afvoeren zonder AP04-keuring.

Een AP04-keuring is een onmisbaar onderdeel van milieubewust projectbeheer. Door het uitvoeren van een AP04-keuring kunnen potentiële risico's worden geïdentificeerd en beheerd, waardoor een veilige en gezonde werkomgeving wordt gewaarborgd. Het is daarom van belang om een AP04-keuring uit te voeren, ondanks de kosten, om te voldoen aan wettelijke vereisten en milieunormen. Wil je meer weten over het toetsen van de bodemkwaliteit? Ontdek dan snel de voordelen van de CROW 400 module van GoconnectIT. Met deze module toets je de bodem op vervuilde grond en weet je binnen enkele uren of je er mag graven of niet, inclusief de bijhordende rapportages. In 85% van de gevallen voorkomt dit het doen van bodemonderzoek.

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren