Wat zegt de WIBON over weesleidingen?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
WIBON
335
-
-

Volgens de WIBON moet een melding worden gemaakt bij het Kadaster wanneer een weesleiding (niet-geregistreerde leiding) wordt aangetroffen. Artikel 20 van de WIBON (voorheen artikel 17 van de WION) voorziet in een procedure indien een grondroerder een kabel of leiding aantreft waarvan de ligging niet via het Kadaster is geregistreerd. Omdat in die gevallen de eigenaar niet direct kan worden achterhaald, spreekt men over een weesleiding.

Meld afwijkende ligging!

Soms kan direct worden vastgesteld dat het een afwijkende ligging van een kabel of leiding betreft die wel is geregistreerd. Of kan de eigenaar door middel van een label of kleurcode worden achterhaald.

Toch is het verstandig om gelijktijdig een melding te maken van het aantreffen van een niet-geregistreerde leiding aan het Kadaster. Om een boete wegens overtreding van artikel 20 van de WIBON te voorkomen.

Bovendien gaat het Kadaster dan informeren bij alle netbeheerders van wie het beheerpolygoon geheel of gedeeltelijk samenvalt met de graafpolygoon, of de aangetroffen kabel of leiding misschien van hen kan zijn. De kans is groter dat de eigenaar zich dan aandient. Waarna er alsnog afspraken kunnen worden gemaakt over instandhouding of verlegging van de leiding.

Nadat weesleiding is doorgeven aan Kadaster

Indien binnen 10 werkdagen de beheerder van het net zich niet bij het Kadaster heeft gemeld, dan geeft het Kadaster de gegevens van de leiding door aan de betreffende gemeente. Vanaf dat moment dient de gemeente de taken van de netbeheerder op zich te nemen voor wat betreft het verstrekken van liggingsgegevens via het KLIC systeem.

Rol van gemeente

Ook dient de gemeente conform artikel 21 nadere informatie te verstrekken, voorzorgsmaatregelen te treffen en afwijkende ligging te registreren. Volgens de memorie van toelichting kan niet van de gemeente worden verwacht dat het de ligging opspoort en inmeet. Ook is het belangrijk om te weten dat gemeente geen eigenaar wordt van de leiding, omdat de WIBON daar niet over gaat! Indien de kabel of leiding verlegd of opgeruimd moet worden, dient dus een andere procedure te worden gevolgd (zie ‘Wat is de procedure weesleiding?’).

GOconnectIT
GOconnectIT
030-7603030
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren