Wat is het stappenplan voor C5P of CROW 500 Proof?

Bedrijven
Oplossing
CROW 500
440 woorden
-
-

Het stappenplan voor CROW 500 Proof (afgekort C5P) bestaat uit de Check & Go kaart. In dit document staat welke stappen initiatiefnemers, ontwerpers, grondroerders en beheerders moeten nemen om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Ontdek in dit artikel welke stappen jij kunt zetten voor de CROW 500.

CROW 500 Proof en het KLO

Het Kabel en Leiding Overleg (KLO) is een vrijwillig samenwerkingsverband waarin de belangrijkste koepelorganisaties van de graafketen vertegenwoordigd zijn. De deelnemers in dit samenwerkingsverband hebben gezamenlijk de CROW 500 ontwikkeld. En zij hebben zich eraan gecommitteerd om uiterlijk 1 januari 2022 de werkwijze uit de CROW 500 volledig geïmplementeerd te hebben.

Hieruit hebben zij het stappenplan voor C5P bedacht en vanuit dit initiatief wordt de Check & Go kaart verspreid.

Schade voorkomen aan kabels en leidingen

De CROW 500 legt nadrukkelijk de verantwoordelijkheid om schade aan kabels en leidingen te voorkomen bij opdrachtgevers en grondroerders. In de handreiking staat helder uitgelegd hoe zij invulling kunnen geven aan die verantwoordelijkheid. Lees hier de samenvatting van de CROW 500 publicatie. 

Dit zijn belangrijke stappen om te komen tot ‘zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’.

Waarom stappenplan C5P of CROW 500 Proof?

De belangrijkste reden van het stappenplan is om samen graafschade te voorkomen!

Het stappenplan bestaat uit een overzichtelijk document (de Check & Go kaart) waarin duidelijk staat beschreven wat er in welke stap van de CROW 500 moet gebeuren en wie hier verantwoordelijk voor is.

Door deze stappen te doorlopen kan men aantonen dat de organisatie CROW 500 Proof werkt, zodat bij controle aangetoond kan worden of er:

  1. Voldoende geld is gereserveerd om de voorgenomen graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  2. Voldoende tijd is geboden aan de grondroerder om zijn graafactiviteit zorgvuldig voor te bereiden en uit te voeren (initiatieffase CROW 500)?
  3. Een risico-inventarisatie is opgesteld waarbij geanalyseerd is of de voorgenomen graafactiviteiten leiden tot conflicten met de ondergrondse infrastructuur op basis van de verkregen gebiedsinformatie van het Kadaster (onderzoeksfase CROW 500)?
  4. Een maatregelenplan is opgesteld op basis van een controle van de feitelijke ligging van de ondergrondse infrastructuur bij de vastgestelde conflicten uit de risico-inventarisatie (Ontwerpfase CROW 500)?

of bij het zorgvuldig grondroeren:

  1. Is er een instructie opgesteld op basis van het door de opdrachtgever verstrekte maatregelenplan, is er ook daadwerkelijk een instructie gegeven aan het graafteam door de grondroerder en is er een regelmatige update gegeven (werkvoorbereidingsfase)?
  2. Heeft het graafteam op een juiste wijze de werkinstructie activiteiten uitgevoerd (uitvoeringsfase)?

Lees hier meer voor wie de CROW 500 verplicht is. 

Stappenplan C5P of CROW 500 Proof

Het stappenplan van de C5P is gratis te downloaden van de website van het KLO. Klik hier om de KLO: Check & GO kaart te downloaden.

Mocht je hulp nodig hebben, dan kun je hulpbijcrow500.nl raadplegen.

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren