Wat is het verschil WION en WIBON?

Bedrijven
Informatief
WIBON
314
-
-

Sinds 2008 is WION de WIBON geworden. De wet die sinds 2008 richtlijnen gaf voor zorgvuldig graven, de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION, ook wel grondroerdersregeling), is veranderd en heet nu Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken: WIBON. In dit artikel ontdek je de verschillen en overeenkomsten tussen de twee.

Verschillen tussen WION en WIBON

Het grootste verschil tussen de WION en de WIBON is dat onder de WIBON het Kadaster vanuit één centrale service de data van bijna alle partijen in Nederland levert. Netbeheerders mogen er wel voor kiezen om zelf de informatie aan te blijven leveren maar dat is slechts gunstig voor enkele partijen in Nederland. Deze centrale aanpak zorgt ervoor dat voor veel Klic-meldingen de informatie al binnen een paar uur compleet is.

Daarnaast wordt onder de WIBON de informatie niet langer verzameld als plat plaatje maar als een digitale set gegevens waardoor niet alleen de plaatsbepaling veel preciezer wordt. Het wordt zelfs tot op de millimeter nauwkeurig. Maar er kan ook veel meer informatie worden toegevoegd, zoals diameter, materiaalsoort en diepteligging.

Het laatste verschil zit in de B van Bovengronds: ook de bovengrondse delen van netwerken vallen onder de nieuwe wet. Bijvoorbeeld kasten, masten en bovengrondse kabels kunnen en moeten nu meegenomen worden in hetzelfde systeem. Hierdoor is het beeld nog vollediger.

Wat verandert er niet tussen WION en WIBON?

Het toezicht blijft hetzelfde. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI, voorheen Agentschap Telecom) was en is nog steeds vanuit de overheid belast met het toezicht op de wet en de naleving ervan. Dat doet de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur bijvoorbeeld door locaties te bezoeken en boetes uit te delen.

Het doel is ook nog hetzelfde. Doel van de WIBON is om graafschade te voorkomen en om te voldoen aan de Europese INSPIRE-verplichting (waarbij gegevens van openbare transportnetwerken - nutsvoorzieningen - continu en openbaar beschikbaar moeten zijn). Uiteindelijk levert deze wet WIBON veel voordelen op voor zowel netbeheerders als grondroerders.

Wist je dat: GoConnectIT helpt graag diverse partijen die te maken hebben met de WIBON wet via het GO WIBON product.

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren