Grond afvoeren zonder AP04-keuring

-
-
-
-

Grond afvoeren zonder AP04-keuring

Wil je grond afvoeren zonder AP04-keuring, ook wel partijkeuring genoemd? Dan ben je hier aan het juiste adres. In deze blog gaan we dieper in op het afvoeren van grond zonder AP04, waarbij we belangrijke aspecten belichten, zoals het transporteren van grond zonder keuring en het hergebruik van grond zonder AP04-keuring.

Wat is de AP04-keuring?

AP04 is een belangrijke wetgeving in Nederland voor bodemonderzoek en -sanering. Het heeft tot doel het milieu en de volksgezondheid te beschermen door strikte regels op te stellen voor activiteiten die de bodem kunnen vervuilen of schade kunnen toebrengen. Lees in ons kennisartikel over de AP04 meer over de AP04-keuring.

Het afvoeren van grond zonder AP04-keuring

Voor het gebruik van bodem- en baggerspecie tot een hoeveelheid van 50 m3, waarbij de kwaliteit binnen de vastgestelde achtergrondwaarden valt, is geen melding vereist. Dit betekent dat je geen formele toestemming nodig hebt, zolang de grond voldoet aan de gestelde normen en achtergrondwaarden. Het bepalen van deze achtergrondwaarden is van groot belang voor milieubeheer en bodemonderzoek, omdat het helpt bij het opsporen van mogelijke verontreinigingen.

Transporteren van grond zonder AP04- keuring

Grond of baggerspecie wordt beschouwd als afval. Voor het transport van afval over de openbare weg (via vrachtwagen) of over water (via schip) is een transportbegeleidingsformulier verplicht. Dit formulier bevat details over waar het afval vrijgekomen is, waar het naartoe gaat, en de contactgegevens van de betrokken partijen, zoals degenen die het afval dumpen, transporteren en ontvangen. Ook wordt de aard van het afval vermeld, bijvoorbeeld of het om schone of licht vervuilde grond gaat, en of het gevaarlijk is.

Hergebruik van grond zonder AP04-Keuring

Als er geen AP04 partijkeuring van de grond beschikbaar is, is direct hergebruik niet mogelijk. Echter, gebaseerd op indicatieve voorinformatie die aangeeft dat de grond waarschijnlijk aan de vereiste kwaliteitsnormen zal voldoen, kan de partij worden geaccepteerd bij de grondbank. Hier wordt de grond opgeslagen en onderworpen aan keuring volgens het Besluit bodemkwaliteit en de BRL 9335. Na goedkeuring kan de grond worden afgevoerd naar een (hergebruik)locatie.

Het afvoeren van grond zonder AP04 kan een complex proces lijken, maar met de juiste kennis en procedures is het goed te doen. Zorg ervoor dat je op de hoogte bent van de regelgeving met betrekking tot het transporteren en hergebruiken van grond, en neem indien nodig contact op met experts op dit gebied. Twijfel je bijvoorbeeld nog of je een AP04-keuring moet doen? Lees dan ook vooral meer over het toetsen van bodemkwaliteit. Hier ontdek je bijvoorbeeld meer over hoe jij bodemvervuiling kunt voorkomen via de CROW 400-module van GOconnectitIT. Met deze module toets je de bodem op vervuilde grond en weet je binnen enkele uren of je er mag graven of niet, inclusief de bijhordende rapportages. In 85% van de gevallen voorkomt dit het doen van bodemonderzoek.

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren