Hoe zit het met persoonlijk recht van overpad?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Recht van overpad
425 woorden
-
-

Een persoonlijk recht van overpad is een afspraak tussen partijen dat een of beide partijen toegang hebben tot een perceel via het eigendom van de ander. Deze afspraak geldt alleen tussen de bij de afspraak betrokken partijen of personen. Het is daarom een relatief recht. In dit artikel leggen wij jou uit hoe dit exact werkt.

Het persoonlijk recht van overpad moet worden onderscheiden van een zakelijk recht van overpad (zakelijk recht van erfdienstbaarheid). De eigenaar van het zakelijk recht kan dit tegen iedere opvolgende grondeigenaar of grondgebruiker inroepen. Het is daarom een absoluut recht.

Voorbeeld persoonlijk recht

Meneer A moet een eind omlopen om bij zijn achtertuin te komen. Een kortere weg is via het perceel van meneer B. Hij vraagt daarom aan meneer B toestemming om via zijn perceel naar de achtertuin te gaan. Meneer B ontvangt hier een vergoeding van 100,- euro per jaar voor. Meneer A en meneer B sluiten een overeenkomst waarin een en ander is vastgelegd.

De overeenkomst betreft een persoonlijk recht. Meneer A heeft van meneer B toestemming gekregen om via zijn eigendom naar de achtertuin te gaan. Meneer B kan de betaling van 100,- euro alleen vorderen van meneer A. Meneer A kan alleen van meneer B vorderen dat het recht van overpad gehandhaafd blijft. Wanneer meneer B zijn perceel verkoopt aan meneer C, dan is meneer C in principe niet gebonden aan de afspraken tussen meneer A en meneer B.

Voorbeeld zakelijk recht

De situatie is hetzelfde: Meneer A moet weer een stuk omlopen om zijn achtertuin te bereiken. De kortere weg loopt via het perceel van meneer B. Hij vraagt aan meneer B toestemming om via zijn perceel bij de achtertuin te komen. Meneer B ontvangt hier een vergoeding voor van 100,- euro per jaar. Meneer A en meneer B sluiten een overeenkomst waarin een en ander is vastgelegd. Hier zit het verschil met het persoonlijk recht: De overeenkomst wordt bij een notaris aangeboden. Deze stelt een notariële akte van erfdienstbaarheid op die wordt ingeschreven in de openbare registers.

Het recht van erfdienstbaarheid is een zakelijk recht. Het blijft daarom verbonden aan het perceel. Wanneer meneer B zijn perceel verkoopt aan meneer C, dan is ook meneer C gebonden aan het recht van erfdienstbaarheid. Meneer A is nu echter verplicht om de 100,- euro vergoeding voortaan aan meneer C te betalen. Als meneer A zijn perceel verkoopt aan meneer D dan kan meneer B in beginsel over het recht van overpad beschikken. Hij kan dus via het perceel van meneer C naar zijn achtertuin gaan.

GOconnectIT
GOconnectIT
030-7603030
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren