Wat is persoonlijk gebruiksrecht?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Gebruiksrecht
454
-
-

Een persoonlijk gebruiksrecht is een recht om iets op een bepaalde manier te gebruiken dat alleen in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Een persoonlijk recht staat tegenover een zakelijk recht, wat een recht is dat rust op een zaak of een ander goed en die de rechthebbende tegenover ieder persoon kan doen gelden. In dit artikel leggen wij jou uit hoe persoonlijk gebruiksrecht over kabels en leidingen werkt aan de hand van twee voorbeelden.

Voorbeeld persoonlijk gebruiksrecht

Bedrijf A zou graag een kabel leggen door een perceel grond van boer B. Boer B geeft toestemming om de kabel aan te brengen. Boer B ontvangt hier een vergoeding van 100,- euro per jaar voor. Bedrijf A en Boer B sluiten een gebruiksovereenkomst waarin een en ander is vastgelegd.

De overeenkomst betreft een persoonlijk (gebruiks)recht: bedrijf A heeft van boer B toestemming gekregen om de grond te gebruiken voor de aanleg van een kabel. Boer B kan de betaling van de vergoeding van niemand anders vorderen dan van bedrijf A. Bedrijf A kan alleen van boer B vorderen dat de kabel in de grond gehandhaafd blijft.

Opvolgende grondeigenaren zijn niet gebonden aan deze gebruiksovereenkomst omdat ze alleen tussen bedrijf A en boer B geldt. Bedrijf A is slechts verplicht om de vergoeding te betalen aan boer B. Een nieuwe grondeigenaar zou dus verwijdering van de kabel kunnen eisen. Ook bedrijf A en de nieuwe eigenaar besluiten een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

Voorbeeld van zakelijk gebruiksrecht

Bedrijf A wil graag een kabel leggen door een perceel grond van boer B. Boer B geeft toestemming om de kabel aan te brengen. Boer B ontvangt hiervoor een vergoeding van 100,- euro per jaar. Bedrijf A en Boer B sluiten een opstalovereenkomst waarin een en ander is vastgelegd, deze overeenkomst wordt bij een notaris aangeboden en deze stelt een notariële akte op die wordt ingeschreven in de openbare registers.

Het betreft hier een absoluut zakelijk recht: bedrijf A heeft van boer B toestemming gekregen om de grond te gebruiken voor de aanleg van een kabel. Deze toestemming is vastgelegd in een zakelijk recht van opstal.

Dit zakelijk recht is verbonden met het perceel van boer B. Bedrijf A kan als eigenaar van het opstalrecht dit zakelijk recht tegen een ieder inroepen. Niet alleen boer B is gebonden aan dit recht. Als hij het perceel verkoopt dan is ook de nieuwe eigenaar en iedere opvolgende eigenaar gebonden aan dit recht. Op zijn beurt is bedrijf A verplicht de jaarlijkse vergoeding van 100,- euro te betalen aan de (nieuwe) eigenaar van het perceel. Een nieuwe eigenaar kan dus niet eisen dat de kabel wordt verwijderd. Ook is het niet nodig een nieuwe overeenkomst aan te gaan.

GOconnectIT
GOconnectIT
030-7603030
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren