Wat zijn Stedin graafrichtlijnen?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Graafrichtlijnen
495 woorden
-
-

Alle richtlijnen voor landelijke netbeheerders in Nederland zijn gelijk. Er zijn daarvoor uniforme aanwijzingen bij werkzaamheden nabij kabels en leidingen. Als aanvulling daarop heeft Stedin tips, praktijkervaringen en situaties van die wettelijke richtlijnen. Ontdek hier de richtlijnen van Stedin.

Download hier de brochure van Stedin met de volledige graafrichtlijnen

Aandachtspunten criteria kabels en leidingen Stedin

In dit artikel worden door Stedin belangrijke factoren beschreven die invloed hebben op aanleg, onderhoud, reparatie of vervanging van kabels en leidingen. Sommige factoren zijn direct afkomstig uit wet- en regelgeving; andere komen voort uit de jarenlange praktijkervaring van Stedin met de uitvoering van haar taak, de zorg voor een veilig en betrouwbaar elektriciteits- en gastransportnet.

Bovendien vind je bij de criteria kabels en leidingen van Stedin de volgende aandachtspunten:

 • De bereikbaarheid van kabels en leidingen; voor een efficiënt en verantwoord netbeheer moeten de kabels en leidingen direct bereikbaar zijn. In geval van storingen en calamiteiten moet Stedin snel ter plaatse herstelwerkzaamheden kunnen verrichten. Stedin hanteert drie criteria op basis waarvan kabels en leidingen in de grond gelegd kunnen worden.
 • Indelingsprofielen van kabels en leidingen; in diverse wet- en regelgeving (onder andere NEN 7171-1, NPR 7171-2 en NEN 7244) worden voor kabels en leidingen in de grond standaard indelingsprofielen beschreven.
 • Hoe om te gaan met bestrating in combinatie met kabels en leidingen; er wordt gekozen voor de optimale locatie voor de aanleg van een kabel- en leidingentracé. Wat betreft de bestrating worden er verschillende regels gehanteerd.
 • Objecten op bestrating: bij werkzaamheden treft Stedin regelmatig permanente objecten op de bestrating aan die vooraf verwijderd en nadien weer teruggeplaatst moeten worden. De regels hiervoor lees je ook in de aanvullende download.

In diverse wet- en regelgeving (onder andere NEN 7171-1, NPR 7171-2 en NEN 7244) worden voor kabels en leidingen in de grond standaard indelingsprofielen beschreven. Hierbij gaat het om:

 • De dekking. Dus hoe diep de kabels en leidingen in de grond liggen.
 • De afstand van de eigen kabels en leidingen tot die van beheerders van andere netten (water, riool, telecom, etc.) die door gemeenten bewaakt moet worden. 
 • De afstand van de kabels en leidingen tot andere objecten, zoals gebouwen en bomen. Voor gasleidingen geldt bijvoorbeeld dat de afstand tot gebouwen waarin frequent mensen aanwezig zijn (woningen, kantoren) 1,00 m moet zijn en tot bomen 2,50 m (hart boom tot zijkant leiding). De norm NEN 7244-1 geeft verdere details hierover, ook voor andere objecten.

Stedin hanteert voor haar eigen kabels en leidingen een standaarddekking die hieronder is weergegeven.

Kabels en leidingen standaarddekking Stedin
Soort kabel of leiding Standaard dekking (in cm)
Elektrisch - laagspanning 60
Elektrisch - middenspanning 80
Gas - lage druk 80
Gas - hoge druk 80
Stedin datakabels t.b.v. netbesturing 80

Mocht je meer willen weten over de graafrichtlijnen van Stedin? Zoals bijvoorbeeld:

 • Bestrating en kabels en leidingen
 • Objecten op bestrating
 • Belastbaarheid van bestrating
 • Beplanting
 • Grondverzakking
 • Vervuilde grond

Deze punten zijn uitgewerkt in het officiële download bestand van Stedin.

Download hier de brochure van Stedin met de volledige graafrichtlijnen

Stedin
Stedin
088 896 39 63
Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren