Hoe ongestoorde werking nabij TenneT ondergrondse hoogspanningsverbinding?

Bedrijven
Informatief
TenneT richtlijnen
232 woorden
Officiƫle TenneT brochure

Nederland heeft een zeer hoog niveau van leveringszekerheid. Stroom is nagenoeg altijd beschikbaar. Dus is het van groot belang dat elektriciteitstransport ongestoord kan (blijven) plaatsvinden. Samen met iedereen die werkzaamheden uitvoert in de nabijheid van een hoogspanningsverbinding kunnen we zorgen voor een veilige (werk)situatie én veilige en betrouwbare hoogspanningsverbinding.

Beschadigingen aan een ondergrondse hoogspanningskabel kunnen gevaarlijk zijn voor mens en dier. Als bijvoorbeeld een werktuig een ondergrondse hoogspanningskabel beschadigt kan overslag plaatsvinden met dodelijke elektrocutie tot gevolg. Dat is te voorkomen. Veiligheid en een ongestoorde werking van hoogspanningsverbinding vragen altijd om zorgvuldig handelen van iedereen. In uw persoonlijk belang én in het belang van ons allen. Lees hier meer over het veilig werken nabij TenneT ondergrondse hoogspanningsverbinding. Werk je ook nabij overige kabels en leidingen? Ontdek dan hier extra informatie en tips. 

Brochure: Uw Veiligheid en de ongestoorde werking van de ondergrondse hoogspanningsverbinding

Deze brochure informeert je over de gevaren van ondergrondse hoogspanningsverbindingen. De informatie is van belang voor iedereen op wiens gronden een ondergrondse hoogspanningsverbinding (kabel) is of wordt aangelegd. Of men nu eigenaar of gebruiker is, of dat gebeurt of gebeurd is, op basis van een zakelijk recht overeenkomst, een gebruiksovereenkomst, een zogenaamde gedoogplicht of van een andere overeenkomst. De brochure is ook van belang als jij of een ander (in jouw opdracht) werkzaamheden in de buurt van een ondergrondse hoogspanningsverbinding uitvoert, zoals boren of graven, maar ook voor de bewustwording van de gevaren bij activiteiten zoals het aanbrengen van beplanting in de buurt van een hoogspanningskabel.

Klik op deze link om de brochure te downloaden.

In de brochure vind je

Omschrijving van TenneT over onderstaande onderwerpen:

 • Veiligheid
 • Gevaarlijke acitiviteiten
 • Veiligheidsaanbevelingen
 • Bouwwerken
 • (Mechanische) Werktuigen
 • Bereikbaarheid
 • Kabels en leidingen
 • Beplantingen
 • Opslag
 • Evenementen
 • Elektrische beïnvloeding
 • Afrasteringen en hekwerken
 • Ontgravingen en ophogingen
 • Grondwaterstanden
 • Procedure 
TenneT
TenneT
0800 836 63 88
Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren