Wat is de Richtlijn zorgvuldig graafproces?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
CROW 500
350 woorden
-
-

Wat is de Richtlijn zorgvuldig graafproces? Dit is de CROW 500! Naast wet WIBON (Wet Informatie-uitwisseling Boven en Ondergrondse netten + Netwerken) die verschillende verplichtingen stelt aan grondroering Nederland zijn er ook diverse richtlijnen. waaronder de CROW 500. Ontdek hier alles over de CROW 500.

Eerst over de CROW

Het CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en werk en veiligheid. Letterlijk betekent CROW: Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek.

Richtlijnen van CROW

De verbinding met WIBON heb je mogelijk zelf al gemaakt, maar het CROW heeft diverse richtlijnen waaronder de 500. De CROW 500 staat letterlijk voor het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen.

Hoe ziet CROW 500 er uit?

In de CROW 500 staan verschillende fases met verantwoordelijkheden verwerkt. Verschillende fases van de CROW 500 zijn:

  • Initiatieffase: Opdrachtgevers zoals overheden, projectontwikkelaars en netbeheerders
  • Onderzoeksfase: Opdrachtgevers en beheerders zoals overheden, projectontwikkelaars en netbeheerders. Ingenieursbureaus of aannemers als dit wordt uitbesteed=
  • Ontwerpfase: Opdrachtgevers zoals overheden, projectontwikkelaars en netbeheerders. Ingenieursbureaus en/of aannemers als dit wordt uitbesteed
  • Werkvoorbereidingsfase: Opdrachtgevers zoals lokale overheden en netbeheerders als die het werk in eigen beheer uitvoeren. Aannemers als dit wordt uitbesteed
  • Uitvoeringsfase:  Opdrachtgevers zoals lokale overheden en netbeheerders als die het werk in eigen beheer uitvoeren. Aannemers als dit wordt uitbesteed

Waarom richtlijn zorgvuldig graafproces?

Het gaat hierbij om dat de fases allemaal worden uitgevoerd en hier gezamenlijke verantwoordelijkheid voor wordt gedragen. Dit allemaal om graafschade tegen te gaan en hier met zijn allen een goede voorbereiding voor te treffen.

De CROW500 zorgt al in de initiatieffase van een project voor een risico gestuurde en procesmatige aanpak om schade aan kabels en leidingen te voorkomen. Een CROW500 proof project is opgebouwd uit verschillende fases waarbij alle stakeholders vroegtijdig worden betrokken. Centraal daarbij staat dat alleen in samenwerking tussen alle stakeholders graafschade terug te dringen is. Per 1 januari 2022 wordt het verplicht om als organisatie aan de CROW 500 te voldoen en dienen organisatie CROW 500 proof te zijn. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) gaat hier actief op controleren.

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren