Wat is een buisleiding?

Bedrijven
Informatief
Buisleidingen
466 woorden
-
-

Een buisleiding zijn één of meerdere buizen om gassen of andere vloeistoffen te voeren van A naar B. Het functioneren van de samenleving is in hoge mate afhankelijk van de energie- en nutsvoorzieningen die via de kabels en leidingen worden geleverd. Daarom worden buisleidingen ook wel gezien als het zenuwstelsel en bloedvaten van de samenleving. Ontdek in dit artikel alles over buisleidingen.

Waarom veel buisleidingen in Nederland?

Er zijn meerdere redenen waarom er veel buisleidingen in Nederland aanwezig zijn. Dit komt doordat telecommunicatiecentrales en internetknooppunten, maar ook elektriciteitscentrales, rioolwaterzuiveringsinstallaties of havens en industriële complexen een grote dichtheid aan kabelnetwerken en/of (buis)leidingeninfrastructuur veroorzaken.

De omvang van de netwerken beloopt anno 2007 in Nederland 1,75 miljoen kilometer. Ter vergelijking: de afstand tot de maan is ongeveer 0,4 miljoen kilometer. De totale vervangingswaarde wordt geschat op circa 110 miljard euro, bijna tweederde van de Rijksbegroting van 2008 (170 miljard euro).

Wat wordt er getransporteerd via buisleidingen?

Het merendeel van dit transport bestaat uit aardgas. Maar als totaal overzicht bestaat het buisleidingen transport uit water, aardgas en industriële gassen en vloeistoffen.

Omvang buisleiding transport

Uitgedrukt in tonnen totaal vervoerde vracht per jaar in Nederland verzorgen de buisleidingtransportsystemen in ons land anno 2008 ongeveer 13% van het transport. Het merendeel van dit transport bestaat uit aardgas, maar ook tal van andere industriële gassen en vloeistoffen worden via een leidingsysteem vervoerd. Het transport van drinkwater is in het vervoersaandeel van 13% niet inbegrepen. Gebeurt dit wel, dan stijgt het aandeel van het transport per buisleiding tot circa 50% van het totale transportvolume in Nederland gemeten in tonnen per kilometer. Na meerekening van het transport van afvalwater nemen buisleidingen zelfs ongeveer tweederde deel van alle transport voor hun rekening. Koelwatertransport is dan nog niet eens meegenomen, omdat dit over het algemeen maar over korte afstanden plaatsvindt.

Voordelen van buisleidingen

De betrouwbaarheid van het transport via buisleidingen is veel groter dan in het geval van een traditioneel vervoersysteem zoals via de weg. Bovendien brengt deze wijze van transport minder veiligheidsrisico’s voor de omgeving met zich mee. Deze voordelen zijn voor Defensie bijvoorbeeld redenen geweest om bevoorrading van de militaire vliegvelden met kerosine via buisleidingsystemen uit te voeren. Ook Schiphol maakt hiervan gebruik. Daarnaast is ook het milieurendement van transport via een buisleiding hoger ten opzichte van de traditionele alternatieven als het bijvoorbeeld gaat om energieverbruik, gevolgen voor luchtkwaliteit en ruimtegebruik.

Voorbeeld buisleidingenstraat

Een voorbeeld van een buisleidingentracé is de Buisleidingenstraat Zuid-West Nederland. Deze buisleidingenstraat is in de jaren zeventig tussen de industriële locaties in Rotterdam, Moerdijk en Antwerpen aangelegd. Hierin is, anticiperend op de sterke opkomst van de petrochemische industrie, kruisingvrije tracéruimte gereserveerd voor onder andere productleidingen tussen de industrieën. De leidingstraat bestaat uit een strook gereserveerde ruimte in het land met leidingbruggen en –tunnels ter plaatse van kruisingen met wegen, water en spoorwegen.

Buisleidingen straat

Geïnteresseerd in theorie over kabels en leidingen? Download dan het Boek Inleiding Kabels en Leidingen van het COB. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. 

COB
COB
085 4862 410
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren