Welke soorten leidingen zijn er?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Leidingen
453
-
-

Er zijn verschillende leidingen in Nederland. De meest voorkomende zijn leidingen voor: drinkwater, riolering, gas, telecommunicatie en elektriciteit. Hier maken we allemaal wel gebruik bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten. Van bovenstaande kabels en leidingen bestaan vaak hoofdleidingen door de openbare grond en lopen er diverse huisaansluitingen naar o.a. jouw huis of werk.

Overzicht soorten leidingen

  • Waterleiding
  • Riolering
  • Gasleiding
  • Elektriciteit
  • Telecommunicatie 
  • Bijzondere leidingen

Waterleiding

Waterleidingen transporteren ons drinkwater. Deze waterleidingen liggen meestal in de grond. De distributie van het drinkwater wordt in Nederland geregeld door meerdere drinkwaterbedrijven. Transportleidingen vervoeren het schone water - dat geschikt is om te drinken maar ook gebruikt wordt om te koken en douchen - naar de verschillende plaatsen in het leveringsgebied. Daar splitsen ze naar hoofdleidingen die onder de stoepen van wijken lopen. De aansluitleidingen lopen daarvandaan naar de gebouwen. Waar er nog loden waterleidingen liggen moeten deze worden vervangen vanwege het gezondheidsrisico. Klik hier om meer te weter over het herkennen van een waterleiding. 

Riolering

Via het riool wordt al het water weer afgevoerd. Zowel vuil afvalwater als ‘schoon’ regenwater. Dit belandt samen in een gemengde riolering die naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie loopt. Of het komt via een gescheiden riolering - vooral in nieuwere wijken - in afzonderlijke buizen. Het regenwater hoeft dan niet naar de rioolwaterzuivering maar kan via infiltratie of lozing op oppervlaktewater direct terug de natuur in.

Gasleiding

Gasleidingen brengen gas voor koken en verwarming naar gebouwen. Er zijn gasleidingen voor hoge druk en lage druk. Meer meer weten over graven nabij gasleidingen? Lees dan het kennisartikel. 

Elektriciteit

Behalve de kabels over de hoogspanningsmasten die zichtbaar zijn in het landschap, liggen er ook elektriciteitsleidingen door de grond. 

Grondleidingen zijn geïsoleerd en bestaan uit meerdere aders. Bij een huisaansluiting (laagspanning) zijn dit de fase (te herkennen aan de bruine isolatie), de nulleider (voorzien van blauwe isolatie), en de aarde (geel-groene isolatie). 

De maximale totale capaciteit van de elektriciteitskabels en -leidingen wordt bepaald door twee aspecten: de doorsnede (maximale stroomsterkte) en de isolatiewaarde van de mantel (maximale spanning). 

We staan voor nieuwe uitdagingen met elektriciteitsnetwerk door de energietransitie. Het netwerk moet de komende jaren verzwaard worden om pieken in het transport (bij veel wind of zon) aan te kunnen.

Telecommunicatie

Ook voor datatransport zijn er leidingen. Voor telefoonverkeer en voor internet via glasvezel en WiFi-netwerken in gebouwen. Deze kabels vind je vaak het eerste bij het graven, omdat deze kabels niet diep in de grond liggen. 

Bijzondere of uitzonderlijke leidingen

Behalve de leidingen die door het hele land liggen, zijn er ook hele bijzondere plaatselijke leidingen. Om een fabriek te voorzien van bepaalde grondstoffen bijvoorbeeld. Zo bestaat er een bierleiding en een zoutzuurleiding. Dit zijn geen gebruikelijke leidingen die wij dagelijks in ons leven gebruiken. Maar ze zorgen er wel voor dat we bepaalde producten kunnen gebruiken. En ze maken het proces in fabrieken sneller, efficiënter en soms ook veiliger.

Zo liggen er ook kabels en leidingen in beschermde gebieden waar niet iedereen zomaar de informatie van kan krijgen. Denk hierbij aan Schiphol of gebieden van defensie.

Uiteindelijk hebben we diverse soorten kabels en leidingen onder de grond liggen. Het is hierbij belangrijk om bij graafwerkzaamheden deze kabels en leidingen niet te raken. Dit doe je bijvoorbeeld door een Klic-melding aan te vragen

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren