NEN 5725: Alles wat je moet weten NEN 5725 en Historisch Bodemonderzoek

Bedrijven
Informatief
NEN 5725
502 woorden
-
-

Heb je ooit gehoord van NEN 5725? Of je nu actief bent in de bouw- en infrabranche, werkzaam bent bij kabel- en leiding legbedrijven, aannemers, hoveniers, wegenbouwers, sloopbedrijven, of grondverzetbedrijven, deze norm is een waardevol voor verplicht bodemonderzoek.

NEN 5725 is dé leidraad als het gaat om bodemonderzoek. Maar wat houdt deze norm precies in en waarom is deze relevant voor jou? In dit artikel nemen we je mee in de NEN 5725.

NEN 5725: Het Belang van Historisch Bodemonderzoek

NEN 5725 is een Nederlandse norm die betrekking heeft op historisch bodemonderzoek. Hoewel dit type onderzoek soms wordt aangeduid als historisch onderzoek, dekt deze term niet volledig de lading. In een vooronderzoek volgens NEN 5725 kijken we namelijk niet alleen naar het verleden, maar ook naar de huidige situatie en de regionale geohydrologie en bodemopbouw.

Deze NEN 5725 norm fungeert als een leidraad voor vooronderzoek bij allerlei wettelijke vereisten voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. Tijdens het vooronderzoek wordt niet alleen gekeken naar het vroegere gebruik van de locatie, maar ook naar het huidige en toekomstige gebruik, de bodemopbouw, en de geohydrologie.

Specifieke aspecten, zoals explosieven en kabels en leidingen, worden eveneens in beschouwing genomen. Het resultaat van dit onderzoek omvat een onderzoekshypothese, waarbij de locatie als "verdacht" of "niet-verdacht" wordt aangemerkt, en een bijbehorende onderzoeksstrategie. Deze vormen tezamen de basis voor het verkennend bodemonderzoek.

Bovendien zijn er in het verleden verschillende protocollen opgesteld om de onderzoeksstrategie te definiëren voor specifieke situaties. NEN 5725 heeft al deze protocollen samengevoegd, waardoor het nu als basis dient voor vrijwel alle bodemonderzoeken.

Doel van het Milieuhygiënisch Vooronderzoek volgens NEN 5725

Het doel van het vooronderzoek is duidelijk: inzicht verschaffen in de mogelijke aanwezigheid van verontreinigingen op de onderzoekslocatie.

De norm biedt richtlijnen voor de strategie van het milieuhygiënisch vooronderzoek. Indien nodig wordt dit vooronderzoek uitgevoerd vóór het milieukundig bodemonderzoek.

Het vooronderzoek heeft tot doel te bepalen of een locatie als "verdacht" of "onverdacht" moet worden beschouwd voor bodemverontreiniging. Hierbij wordt gekeken naar het historische, huidige, en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie, evenals aangrenzende terreindelen of percelen.

Gebaseerd op de bevindingen wordt vervolgens een doelgericht en kosteneffectief onderzoeksplan opgesteld indien nodig voor veld- en laboratoriumonderzoek. In de meeste gevallen kan het vooronderzoek gelukkig er toe leiden tot het besluit om het daadwerkelijke bodemonderzoek over te slaan.

NEN 5725 en de Omgevingswet

NEN 5725 heeft onlangs aanpassingen ondergaan om te voldoen aan de Omgevingswet. Deze wijzigingen omvatten aanpassingen in definities en verwijzingen naar de nieuwe regelgeving. Tevens zijn de onderzoeksaanleidingen en -strategieën afgestemd op het nieuwe wettelijke kader.

Conclusie: historisch bodemonderzoek kan niet zonder NEN 5725

Voor bedrijven binnen de bouw- en infrabranche is kennis van NEN 5725 van waarde. Dit normkader biedt de nodige richtlijnen en strategieën voor historisch bodemonderzoek, wat essentieel is om mogelijke verontreinigingen op een locatie te identificeren. Met de recente aanpassingen in overeenstemming met de Omgevingswet, blijft NEN 5725 een leidende norm binnen de sector. Het is de eerste stap in een reeks onderzoeken die de basis vormen voor het waarborgen van een gezonde en veilige omgeving.

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren