Wat zijn richtlijnen graven nabij Gasunie-leidingen?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Gasunie richtlijnen
1024 woordne
Download officiƫle brochure

Als je van plan bent om graafwerkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren nabij Gasunie-leidingen, dan zijn deze instructies zeer belangrijk. In dit artikel en in de download, vind je informatie en richtlijnen die nodig zijn als je de graafactiviteiten gaat uitvoeren in de nabijheid van Gasunie-leidingen.

WIBON

De Nederlandse bodem ligt vol met kabels en leidingen. Om graafschade te voorkomen en de veiligheid van de graver en de directe omgeving te bevorderen, heeft het ministerie van Economische Zaken het initiatief genomen tot de Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken: (WIBON). Deze wet, die ook wel de ‘Grondroerdersregeling’ wordt genoemd, is op 1 juli 2008 in werking getreden en in 2018 aangepast

De wet verplicht elke grondroerder (graver) om voorafgaand aan een mechanische grondroering een Klic-Melding te doen. Deze melding wordt vervolgens doorgestuurd naar de betrokken netbeheerders. Op deze manier kunnen wij samen met jou bekijken of er leidingen van Gasunie in de nabijheid van uw graafwerkzaamheden liggen en hoe je op een veilige manier kunt werken. Overigens geeft zo'n Klic-Melding ook informatie over overige kabels en leidingen. Met een goede voorbereiding kunnen we problemen in de uitvoering immers voorkomen!

Waarom graafschade voorkomen?

Jaarlijks doen zich in Nederland ongeveer 40.000 graafincidenten met kabels en leidingen voor. Dat betekent niet alleen veel schade voor de leidingeigenaren (jaarlijks 40 tot 75 miljoen euro), maar ook ongemak voor de gebruikers. We hebben allemaal wel eens de gevolgen van kabel- en leidingbreuk gemerkt: de elektriciteit valt uit, de druk op de waterleiding is weg of de tv gaat op zwart.

Graafincidenten kunnen bovendien gevaarlijk zijn – voor jou als graver, voor je collega’s en natuurlijk voor de omgeving. Zeker als er leidingen met brandbare stoffen (zoals aardgas) worden geraakt, of verbindingen die onder hoge waterdruk of spanning staan.

Gasunie is er dan ook veel aan gelegen om ervoor te zorgen dat haar gastransportleidingen onaangeroerd in de grond blijven liggen.

Doe altijd eerst een Klic-melding

In de wet staat dat je als graver verplicht bent om voorafgaand aan een mechanische grondroering een Klic-melding te doen. Een Klic-Kadaster kent drie soorten meldingen.

  • Als je binnen twintig werkdagen wilt beginnen met de graafwerkzaamheden, dan doe je een graafmelding.
  • Wil je ter voorbereiding op de werkzaamheden alleen oriënteren op de ondergrondse situatie, dan doe je eerst een oriëntatieverzoek.
  • Gaat het om spoedwerkzaamheden, dan moe je een calamiteitenmelding doen.

Welke graafactiviteiten je ook gaat uitvoeren, je moet dus altijd een Klic-melding doen. Zo'n Klic-melding doe je bijvoorbeeld bij Klic-App

Bel voor een afspraak met Gasunie

Nadat het Klic-Kadaster je graafmelding heeft ontvangen, wordt je melding doorgestuurd naar de betrokken netbeheerders. Bevindt zich in de buurt van de graafwerkzaamheden een Gasunie-leiding, dan ontvang je bericht van Gasunie. Dat kan per e-mail zijn of per brief. Daarin staat of Gasunie wel of niet ‘betrokken’ is. Onze betrokkenheid hangt meestal samen met de afstand van de graafwerkzaamheden tot aan de gasleiding.

Als Gasunie in het bericht als betrokken partij wordt genoemd, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Doe dit ruim voordat de graafwerkzaamheden beginnen, bij voorkeur minstens drie werkdagen van tevoren. Vroegtijdig contact met Gasunie helpt je bij een goede voorbereiding op de graafactiviteiten. En bovendien: advies en toezicht door Gasunie zijn geheel kostenloos!

Hoe kunt u Gasunie bereiken?

In onze e-mail/brief aan jou staat een telefoonnummer vermeld waarop je Gasunie kunt bereiken. Mocht je geen brief of e-mail hebben ontvangen, bel dan met het Omgevingsloket, telefoonnummer 050 521 1800 / e-mail: [email protected].

Een medewerker van Gasunie maakt vervolgens een afspraak om de graafactiviteiten op locatie met je door te nemen.

Gasunie-medewerker weet wat wel en niet mag

De toezichthouder van Gasunie komt vervolgens ter plekke om de graafactiviteiten met jou door te nemen. Hij geeft aan waar de Gasunie-leiding ligt en vertelt je hoe je veilig in de nabijheid van de leiding kunt graven. Ook zegt hij of zij welke werkzaamheden je wel en niet mag uitvoeren in de nabijheid van onze leidingen.

Als de graafwerkzaamheden dicht bij de gasleiding plaatsvinden, zal Gasunie toezicht op het werk houden. Bij graafwerkzaamheden die op veilige afstand van de leiding worden uitgevoerd, is geen toezicht nodig. Wel maakt de toezichthouder dan afspraken met jou. Deze worden vastgelegd op een afsprakenformulier. Eventueel zet de Gasunie-medewerker de ligging van de leiding in het veld met piketpaaltjes of andere markeringen uit. Deze mogen in geen geval worden verwijderd!

Soms moeten er ook proefsleuven worden gegraven om de exacte ligging en diepte van een leiding te bevestigen. De Gasunie-medewerker geeft aan waar en hoeveel proefsleuven er nodig zijn. Proefsleuven mogen alleen met een schop of spade worden gegraven.

Bevindt zich in de buurt van uw graaflocatie dus een Gasunie-leiding, maak dan tijdig een afspraak met Gasunie. Onze toezichthouder komt gratis ter plaatse en helpt je graag bij het veilig uitvoeren van uw graafwerkzaamheden.

Wil je meer weten? Lees hier dan meer over de Gaswet. 

Twee belangrijke Gasunie-graafregels

Als je in de buurt van Gasunie-leidingen wilt graven, moet je twee belangrijke stelregels onthouden – de Gasunie-graafregels:

  1. Begin nooit met de graafwerkzaam heden voordat een toezichthouder van Gasunie ter plekke is geweest! Onze toezichthouder kan je de exacte ligging van de leiding aanwijzen en is op de hoogte van alle veiligheids- voorschriften. Heb je niet de juiste papieren op de graafmachine, begin dan niet met uw werkzaamheden!
  2. Binnen 50 centimeter (aan weerszijden) van een Gasunie-leiding mag je nooit machinaal gaan graven! .

In sommige gevallen kunnen er strengere voorschriften gelden. Als dit het geval is, dan wordt dit besproken in het vooroverleg dat je met de toezichthouder van Gasunie hebt.

Ontstaat er toch schade…

Als u zich houdt aan de twee Gasunie-graafregels (nooit graven zonder tussenkomst van een Gasunie-medewerker en nooit graven binnen 0,50 meter afstand van een Gasunie-leiding), dan bent je er zeker van dat je veilig graaft.

Mocht zich desondanks een incident voordoen, stop dan met graven en zet alle machines uit. Stop onmiddellijk als de leiding beschadigd raakt!

Ook als alleen de coating (bekleding) van een leiding licht beschadigd is. Dit kan later namelijk schadelijke gevolgen hebben.

Geef daarom álle incidenten – hoe klein ze misschien ook lijken – zo spoedig mogelijk door aan de centrale meldkamer van Gasunie - de CCP - via telefoon (050) 521 15 00. De CCP-medewerkers helpen u dan verder en geven je nadere (veiligheids)instructies

Gasunie
Gasunie
050 521 91 11
Concourslaan 17, 9727 KC Groningen, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren