Waar op letten bij handmatig palen in de grond slaan?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Palenrammen
382 woorden
-
-

Waar moet je op letten bij handmatig palen in de grond slaan? Wanneer je handmatig palen in de grond slaat, kunnen gemakkelijk kabels of leidingen beschadigd raken door de kracht waarmee palen met een hamer worden ingeslagen en het feit dat men niet altijd kan zien wat men in de ondergrond doet. Hetzelfde geldt voor het hanteren van een boorschop of handboor of het plaatsen van een verkeersbord of hekwerk. In dit artikel geven wij jou alle tips om veilig handmatig palen in de grond te slaan.

Wet en aansprakelijkheid

Het inslaan van palen met de hand valt strikt gezien niet onder het wettelijke regime van de WIBON, omdat de werkzaamheden in de ondergrond niet op mechanische wijze worden verricht. Toch is het wel verstandig om de voorschriften en de normen uit de WIBON (grondroerdersregeling) en de CROW 500 richtlijn (schade voorkomen aan kabels en leidingen) op te volgen.

In de rechtspraak zijn veelvuldig zaken aan bod gekomen waarbij een grondroerder die handmatig te werk was gegaan en daarbij een kabel of leiding beschadigde, wel degelijk aansprakelijk werd bevonden voor de schade aan een kabel of leiding.

Zorgvuldig palen in de grond slaan

Bij alle grondroeringen dient men namelijk de zorgvuldigheidsnormen na te leven die (onder andere) in de CROW 500 richtlijn zijn opgeschreven. Handelen in strijd met de zorgvuldigheid die men in het maatschappelijk verkeer betaamt, kan een onrechtmatige daad opleveren hetgeen een grondslag geeft voor een plicht tot het vergoeden van schade.

Doe een Klic-melding

Omdat het risico op beschadiging van een kabel of leiding niet onaannemelijk is, ligt het voor de hand om van tevoren een KLIC-melding te doen en de werkelijke ligging van kabels en leidingen in beeld te brengen door middel van het graven van proefsleuven of sleufloze detectiemiddelen.

Graven met een schep

Het graven met een schep wordt in de wet namelijk wel nadrukkelijk bestempeld als de meest zorgvuldige manier waarop een grondroerder te werk kan gaan. In de memorie van toelichting van de WIBON staat: “Graafwerkzaamheden die met een schop worden uitgevoerd, vallen buiten deze definitie. In het algemeen geschiedt dit type werkzaamheden met een te geringe kracht om schade te veroorzaken. Bovendien is het overgrote deel van de kabels en leidingen bestand tegen de kracht die bij het graven met een schop wordt uitgeoefend.”

GOconnectIT
GOconnectIT
0857733650
Nieuwegein, Nederland
kabels- en leidingen
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren