Wanneer is bodemonderzoek verplicht?

Bedrijven
Informatief
Bodemonderzoek
671 woorden
-
-

Wanneer is bodemonderzoek verplicht?

In dit artikel bespreken we de volgende vraag: wanneer is bodemonderzoek verplicht?

Bodemonderzoek is een belangrijke en verplichte stap bij diverse bouw- en graafprojecten. Het geeft waardevolle inzichten in de samenstelling van de grond en mogelijke verontreinigingen. Voor veel projecten is het uitvoeren van bodemonderzoek verplicht gesteld door de wetgeving. Maar ook als werkgever zelf, wil je niet dat werknemers risico lopen op het werken in verontreinigde grond.

De wet geeft antwoord op de vraag wanneer moet een onderzoek worden uitgevoerd naar de kwaliteit van de bodem. Met andere woorden: wanneer is bodemonderzoek verplicht? Onderzoek van de bodem is wettelijk verplicht wanneer een bedrijf 'bodem bedreigende activiteiten' verricht. Hieronder vind je voorbeelden van deze activiteiten.

Bodemonderzoek bij bouwprojecten

Bij het plannen van nieuwbouwprojecten, of het nu gaat om woningen, kantoren, of infrastructuur, is bodemonderzoek een vereiste.

Dit is om ervoor te zorgen dat de bodem geschikt is voor het beoogde doel en geen risico's vormt voor de gezondheid van toekomstige gebruikers. Bodemonderzoek helpt bij het vaststellen van eventuele verontreinigingen, zoals chemicaliën of zware metalen, die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

Bodemonderzoek bij graafwerk en grondverzet

Bij elke grondroering is het verplicht om bodemonderzoek uit te voeren.

Zo is het verplicht bij grondverzet activiteiten zoals het graven met een shovel of graafmachine. Maar ook bij het slaan, drukken of persen van damwanden is bodemonderzoek verplicht. Wanneer er een gestuurde boring wordt gedaan is het eveneens verplicht. Hetzelfde geldt voor diepploegen, baggeren, bodembeluchting onder druk of heien.

Benieuwd of het voor jouw werk ook geldt? Stel je vraag hier.

Daarnaast is het belangrijk om te weten waar de afgegraven grond naartoe wordt gebracht en of dit geen risico vormt voor andere gebieden. Het voorkomen van bodemverontreiniging is essentieel om verdere milieuschade te voorkomen.

Bodemonderzoek bij milieusanering

Bij het herontwikkelen van voormalige industrieterreinen of locaties met vermoedelijke bodemverontreiniging, is het uitvoeren van bodemonderzoek een onmisbare stap.

Hiermee kan de aard en mate van verontreiniging worden vastgesteld, wat vervolgens leidt tot een effectieve saneringsstrategie. Het doel is om de bodem te reinigen en geschikt te maken voor veilig gebruik.

Bodemonderzoek bij vergunningsaanvragen

Bij het indienen van vergunningaanvragen voor bepaalde projecten, zoals milieuvergunningen of omgevingsvergunningen, kan bodemonderzoek vereist zijn.

Dit geldt vooral voor activiteiten die mogelijk van invloed zijn op de bodemkwaliteit, zoals het lozen van afvalwater of het gebruik van bepaalde chemicaliën. Een gedegen bodemonderzoek kan de vergunningsprocedure versoepelen.

Bodemonderzoek bij aan- en verkoop van grond

Bij de aan- en verkoop van grond is het raadzaam om bodemonderzoek uit te voeren. Zowel de koper als de verkoper willen zekerheid hebben over de bodemkwaliteit voordat ze een transactie afronden. Eventuele verontreinigingen kunnen van invloed zijn op de waarde van de grond en de haalbaarheid van bepaalde projecten.

Verplicht wegens wetgeving omtrent bodemonderzoek

Bodemonderzoek is verplicht omdat de wet dat zegt. Het moet daarom ook voldoen aan de geldende wetgeving en richtlijnen, zodat de resultaten wettelijk erkend worden.

Arbeidsomstandighedenwet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht opdrachtgevers van graafwerkzaamheden betrokkenen te beschermen tegen besmetting door bodemverontreinigingen.

Wet bodembescherming (Wbb)

Daarnaast verbiedt de Wet bodembescherming (Wbb) op haar beurt het verspreiden van verontreinigingen.

CROW 400

Om aan bovengenoemde verplichtingen te kunnen voldoen, moet de milieuhygiënische bodemkwaliteit bekend zijn, voorafgaand aan het graafwerk.

Het daarvoor benodigde (voor)onderzoek moet voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit en diverse protocollen en richtlijnen, waaronder de CROW 400. Ontdek snel meer over het Besluit bodemkwaliteit

Conclusie

Kortom, het doen van bodemonderzoek is verplicht bij verschillende bouw- en ontwikkelingsprojecten, graafwerk, grondverzet, milieusanering, vergunningsaanvragen en aan- en verkoop van grond. Kwalitatief bodemonderzoek is van groot belang om betrouwbare resultaten te verkrijgen en mogelijke risico's te identificeren.

Ben je nieuwsgierig naar bodemonderzoek? Lees dan onze kennisartikelen over bodemonderzoek van bouwgrond en het doen van verkennend bodemonderzoek

Oplossing voor efficiënt toetsen van de bodem

Voorkomen dat je graaft waar dat niet mag en tegelijkertijd ervoor zorgen dat je over alle data beschikt zónder dat je hiervoor de grond in moet? Als werkvoorbereider, projectleider, uitvoerder en als civiel medewerker heb je alle benodigde bodemdata letterlijk binnen handbereik dankzij de oplossing van GOconnectIT. Ontdek bijvoorbeeld meer over hoe jij bodemvervuiling kunt voorkomen via de CROW 400-module van GOconnectitIT. Met deze module toets je de bodem op vervuilde grond en weet je binnen enkele uren of je er mag graven of niet, inclusief de bijhordende rapportages. in 85% van de gevallen voorkomt dit het doen van bodemonderzoek.

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren