Verkennend bodemonderzoek: wat is het?

Bedrijven
Informatief
Bodemonderzoek
365 woorden
-
-

Verkennend bodemonderzoek: wat is het?

Verkennend bodemonderzoek is een belangrijke fase in het bodemonderzoeksproces dat wordt uitgevoerd om de aard en samenstelling van de bodem in een specifiek gebied te begrijpen. Bij dit onderzoek worden verschillende technieken toegepast om de bodemeigenschappen te bepalen en potentieel verontreinigde gebieden te identificeren. Dit onderzoek is van groot belang bij de planning en uitvoering van diverse projecten, zoals bouwprojecten en infrastructuurontwikkeling.

Het belang van verkennend bodemonderzoek

Verkennend bodemonderzoek speelt een essentiële rol bij verschillende aspecten van projectmanagement en milieubehoud. Enkele belangrijke redenen waarom dit onderzoek van groot belang is:

Grondslag voor projectplanning: Verkennend bodemonderzoek biedt cruciale gegevens over de bodemeigenschappen en eventuele verontreinigingen, waardoor projectplanners beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen.

Milieubescherming: Het helpt bij het identificeren van verontreinigde gebieden, waardoor passende maatregelen kunnen worden genomen om milieuschade te voorkomen of te minimaliseren.

Veiligheidsaspecten: Verkennend bodemonderzoek zorgt ervoor dat de risico’s op het personeel beperkt worden als het gaat om bijvoorbeeld het in contact komen met schadelijke stoffen.

Daarnaast is het doen van bodemonderzoek verplicht. Lees in ons kennis artikel 'wanneer is bodemonderzoek verplicht' meer hierover. 

Rol van verkennend bodemonderzoek bij infraprojecten

Bij bouw- en infraprojecten is een grondig verkennend bodemonderzoek van essentieel belang om een solide basis te leggen voor de uitvoering. Enkele belangrijke aspecten waarbij dit onderzoek van invloed is:

  • Funderingsontwerp: Het onderzoek bepaalt de bodemstabiliteit, waardoor ingenieurs het optimale funderingsontwerp kunnen kiezen.
  • Grondwaterbeheer: Inzicht in de grondwaterstanden is cruciaal bij de bouw van kelders en ondergrondse structuren.
  • Risicobeoordeling: Het identificeren van verontreinigingen en risicovolle gebieden helpt bij het plannen van de juiste beschermingsmaatregelen.
  • Materiaalkeuze: De bodemanalyse is van invloed op de selectie van bouw- en beschermingsmaterialen die geschikt zijn voor de omstandigheden ter plaatse.
  • Bouw- en wetvoorschriften: Het onderzoek is vaak een vereiste voor het verkrijgen van bouwvergunningen en naleving van wet- en regelgeving.

Veiligheid en ethiek in bodemonderzoek

Bij elk bodemonderzoek is veiligheid van het grootste belang. Mensen die in de grond werken moeten geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en werken volgens de geldende veiligheidsnormen.Tevens is ethisch handelen belangrijk, vooral bij het omgaan met verontreinigde gebieden die van invloed kunnen zijn op de omgeving en menselijke gezondheid. Het naleven van ethische normen zorgt voor verantwoord bodemonderzoek en constructieprocessen.

Lees snel meer over hoe jij verkennend bodemonderzoek kunt uitvoeren en onder andere hierdoor kunt voldoen aan de verplichte CROW 400 richtlijn. Ontdek bijvoorbeeld meer over hoe jij bodemvervuiling kunt voorkomen via de CROW 400-module van GOconnectitIT. Met deze module toets je de bodem op vervuilde grond en weet je binnen enkele uren of je er mag graven of niet, inclusief de bijhordende rapportages. in 85% van de gevallen voorkomt dit het doen van bodemonderzoek. 

Ben je nieuwsgierig naar meer informatie over de bodemonderzoek? Lees dan onze kennisartikelen over bodemonderzoek bouwgrond en bodemonderzoek voor bestemmingsplannen

Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren