Wat is grondverbetering?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Grondverbetering
217 woorden
-
-

Wat is grondverbetering? Grondverbetering heeft verschillende definities. Wij leggen je graag uit hoe het zit met grondverbetering. Want wanneer de ondergrond niet de gewenste eigenschappen bezit voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit, is het nodig om de grondeigenschappen aan te passen: grondverbetering.

Grondverbetering bollenteelt

De kreet grondverbetering kan verwarrend zijn. In de bollenteelt bijvoorbeeld heeft grondverbetering betrekking op het ploegen van zand door kleigrond.

Grondverbetering wegenbouw

In de wegenbouw betekent grondverbetering dat zettinggevoelige grond in het wegtracé wordt vervangen door zand, lichte ophoogmaterialen. Of dat de bestaande grond wordt verdicht en behandeld zodat er na aanleg van de weg minder zakking zal optreden.

Grondverbetering hydrologie

In de hydrologie zal grondverbetering betekenen dat de permeabiliteit van de grond wordt vergroot door een ander soort zand aan te brengen, zodat het grondwater beter kan afstromen.

Grondverbetering kabels & leidingen

Grondverbetering voor de aanleg van kabel- en leidinginfrastructuur komt neer op het vervangen van de grond door zand waarin geen materialen aanwezig zijn die bij opvullen van de sleuf en het belasten van de grond de kabel of leiding kunnen beschadigen.

Geïnteresseerd in theorie over kabels en leidingen? Download dan het Boek Inleiding Kabels en Leidingen van het COB. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. 

COB
COB
085 4862 410
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren