Wat is bodemverontreiniging?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Bodemverontreiniging
368 woorden
-
-

Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden tot schade aan het ecosysteem. In dit artikel ontdek hoe alles over bodemverontreiniging.

Hoe ontstaat bodemverontreiniging?

Door allerlei menselijke activiteiten zijn in de loop der jaren – soms eeuwen – op veel plaatsen milieuvreemde stoffen in de bodem terechtgekomen. Soms dient of diende de bodem letterlijk als stortplaats.

Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw is het bewustzijn gegroeid dat dit een onwenselijke situatie is die een bedreiging kan vormen voor mens en milieu. Sindsdien is er veel kennis ontwikkeld over het gedrag van milieuvreemde stoffen in de ondergrond en het grondwater. Tegelijkertijd is ook meer inzicht verkregen in de risico’s voor mens en milieu.

Waar meeste bodemverontreiniging?

De meeste verontreinigingen bevinden zich in de bovenste lagen van de ondergrond, tot enkele meters onder het maaiveld, dus op dezelfde diepte waar ook de meeste kabel- en leidinginfrastructuur ligt. In bijzondere omstandigheden kunnen verontreinigen ook op veel grotere diepte voorkomen.

Wie is verantwoordelijk voor bodemverontreiniging?

Vaak wordt de vraag gesteld: en ik verantwoordelijk voor de bodemverontreiniging rond mijn huis? Als eigenaar van een stuk grond ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van deze grond. Je moet bodemvervuiling voorkomen en de verontreiniging die je veroorzaakt zo snel mogelijk en geheel verwijderen (saneren).

Bodemverontreiniging en kabels & leidingen

Voor kabels en leidingen is de aanwezigheid van bodemverontreiniging relevant, bijvoorbeeld omdat het de mogelijkheid van werken in de grond beperkt. Daarnaast tasten sommige stoffen de kabel- en leidinginfrastructuur aan, of kunnen ze in het geval van drinkwater zelfs het product dat de leidingen vervoeren verontreinigen.

Dit speelt niet alleen op het land, maar ook in het water. Veel waterbodems zijn sterk verontreinigd en sanering ervan is zeer kostbaar. Het gevolg is dat het leggen van kabels of leidingen in de waterbodem, voor bijvoorbeeld een kruising van een waterweg, zeer kostbaar of zelfs onmogelijk is. Technieken als horizontaal gestuurd boren kunnen dan uitkomst bieden, omdat het hiermee mogelijk is onder de verontreiniging door te boren. Belangrijk daarbij is echter wel te voorkomen dat mogelijke verontreinigingen zich niet via het boorgat verder verspreiden.

Geïnteresseerd in theorie over kabels en leidingen? Download dan het Boek Inleiding Kabels en Leidingen van het COB. Het COB is een netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik. 

Op zoek naar meer informatie? Lees dan hier het artikel over grondverbetering. 

COB
COB
085 4862 410
Van der Burghweg 2, 2628 CS Delft, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren