Wat doet Stedin?

Particulieren, Bedrijven
Informatief
Netbeheerder
486 woorden
-

Stedin is netbeheerder. Dus Stedin zorgt voor veilig en continu transport van gas en/of elektriciteit. Stedin is als netbeheerder daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet, inclusief de aansluitingen daarop. Ontdek hier meer wat Stedin doet.

Via deze handige website kun je zien wie jouw netbeheerder is.

Wie jouw netbeheerder is, wordt bepaald door je woonplaats. Je kunt niet voor een andere netbeheerder kiezen, het net ligt immers vast.

Waar is Stedin netbeheerder?

Stedin is netbeheerder in het grootste deel van de Randstad, waaronder Den Haag, Utrecht, Rotterdam en het Rijnmond haven- en Botlekgebied. Sinds 1 januari 2022 is Stedin ook netbeheerder in de provincie Zeeland. Daarnaast beheert Stedin de energie-infrastructuur in de regio’s Kennemerland, Amstelland en Noordoost Friesland. Drukke, stedelijke gebieden met complexe infrastructuur, waar de afhankelijkheid van energie groot is en energie altijd beschikbaar moet zijn. Om te wonen, werken en leven. Hier vind je alles wat Stedin is.

Welke activiteiten doet Stedin?

Een samenvatting van de activiteiten die Stedin doet:

  • Woningen en bedrijven aansluiten op Stedin netten
  • Elektriciteit en gas transporteren
  • Elektriciteit- en gasnetten aanleggen en onderhouden
  • Plaatsen en onderhouden van (slimme) meters
  • Aansluit- en meetgegevens beheren voor marktpartijen
  • Bestrijding van energiediefstal en -fraude

Lees op de website van Stedin, wat Stedin voor activiteiten doet.

Voor wie werkt Stedin?

Stedin doet dit voor 2,2 miljoen klanten. Dag en nacht. Stedin zorgt, als onderdeel van Stedin Groep, via dat al die 2 miljoen het hele jaar door energie hebben. Samen met andere netbeheerders mag Stedin zeggen dat de netten tot de meest betrouwbare netten van de wereld behoren. Want energie is onmisbaar geworden in de wereld waarin wij leven. Het is heel vanzelfsprekend dat er altijd energie is. We gebruiken energie voor alles, op elk moment, en we gebruiken er steeds meer van. Thuis, onderweg en op het werk. Dit doet Stedin in de gebieden die bovenaan dit artikel zijn beschreven.

Voorbeelden van wat Stedin doet

Maasvlakte 2: Stedin is actief betrokken bij de ontwikkeling en aanleg van de energiedistributie-infrastructuur op de Tweede Maasvlakte. Waar normaal gesproken elk bedrijf een aparte aansluiting moet aanvragen en laten aanleggen, biedt Stedin een compleet netwerk op.

Maasvlakte 2 aan. Er worden twee zogenoemde kabelringen aangelegd waarvan bedrijven hun energie kunnen tappen. Voor het 66 kV-net alleen legt Stedin 42 km kabel aan. De noord- en zuidring hebben elk een capaciteit van 140 MVA. Bovendien is het elektriciteitsnet geschikt om door containerschepen te worden gebruikt.

Power-to-gas: De Power-to-Gas technologie wordt sinds 2014 door Stedin bij consumenten in Rozenburg, langs de Nieuwe Waterweg, toegepast. Voor hun huishouden krijgen zij gas, dat uit overtollige duurzame elektriciteit is gemaakt. De lokaal geproduceerde elektriciteit uit zonnepanelen of windmolens wordt via elektrolyse omgezet in waterstof. Door het toevoegen van CO2 ontstaat gas met dezelfde eigenschappen als aardgas. Power-to-Gas is een van de alternatieve oplossingen voor energieopslag en kan worden ingezet als er een overschot ontstaat van goedkope duurzame elektriciteit.

Stedin
Stedin
088 896 39 63
Blaak 8, 3011 TA Rotterdam, Nederland
-
View profile
Vraag aan kennispartner?
Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren