Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
GOconnectIT
Wie is CROW?
Velen van jullie zullen de CROW kennen als de beheerder van de RAW bestekssystematiek. De CROW is echter veel meer dan dit en werkt aan vele verschillende richtlijnen, opleidingen en praktische tools. De CROW is een Nederlandse stichting die zich opstelt als kennisinstituut.
GOconnectIT
Welke soorten leidingen zijn er?
Er zijn verschillende leidingen in Nederland. De meest voorkomende zijn leidingen voor: drinkwater, riolering, gas, telecommunicatie en elektriciteit. Hier maken we allemaal wel gebruik bij het uitvoeren van onze dagelijkse activiteiten. Van bovenstaande kabels en leidingen bestaan vaak hoofdleidingen door de openbare grond en lopen er diverse huisaansluitingen naar o.a. jouw huis of werk.
GOconnectIT
Welke soorten kabels zijn er?
Kabels zijn er in heel veel verschillende soorten en maten. Dit vindt zijn oorsprong met name in de vele verschillende toepassingen van kabels in het algemeen. Je kan de kabels verdelen in verschillende groepen. In dit artikel vind je alles over de verschillende soorten kabels.
GOconnectIT
Wat zijn de Klic-melding Kadaster kosten?
Er zijn kosten verbonden aan het doen van een Klic-melding. De Klic-melding Kadaster kosten zijn op dit moment 11,50 euro. Er wordt geen BTW in rekening gebracht door het Kadaster. Vanaf 1 juli 2021 zijn de prijzen aangepast van 15,00 euro naar 13,50 euro en vervolgens verlaagd naar 11,50 euro. Particuliere en zakelijke aanvragers betalen hetzelfde bedrag voor een Kadaster Klic-melding.
GOconnectIT
Wat zegt de WIBON over een weesleiding?
Volgens de WIBON moet een melding worden gemaakt bij het Kadaster wanneer een weesleiding (niet-geregistreerde leiding) wordt aangetroffen. Artikel 20 van de WIBON (voorheen artikel 17 van de WION) voorziet in een procedure indien een grondroerder een kabel of leiding aantreft waarvan de ligging niet via het Kadaster is geregistreerd. Omdat in die gevallen de eigenaar niet direct kan worden achterhaald, spreekt men over een weesleiding. Ontdek alles over WIBON en weesleidingen in dit artikel.
COB
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken?
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken? Samen met een aantal andere wetten draait de wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken draait om de afvoer van afval, hemel- en grondwater via rioleringen. Het gaat om de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Je ontdekt hoe het zit in dit artikel.
COB
Wat is Telecommunicatiewet?
Wet- en regelgeving omtrent telecommunicatie is geregeld in de Telecommunicatiewet. In deze wet is vastgelegd dat iedere partij zich kan registreren als eigenaar van een telecommunicatienetwerk, wanneer sprake is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk dient voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. Hieronder wordt ook het verspreiden van programma’s aan het publiek verstaan. Ontdek meer over de Telecommunicatiewet in dit artikel.
GOconnectIT
Wat is opstalrecht nutsvoorziening?
Wat is opstalrecht nutsvoorziening? In het verleden zijn vaak opstalrechten gevestigd voor het aanleggen van nutsvoorzieningen. Met een opstalrecht kun je in of op andermans onroerend goed gebouwen, beplanting of andere zaken in eigendom hebben of krijgen. Ander woord voor opstalrecht is zakelijk recht van opstal. Ontdek hier alles over opstalrecht nutsvoorziening.
GOconnectIT
Wat is opstalrecht?
Met een opstalrecht - ook wel zakelijk recht van opstal genoemd - kun je in of op andermans onroerend goed gebouwen, beplanting of andere zaken in eigendom hebben of krijgen. Opstalrecht heeft dus alles met eigendom te maken. In dit artikel leggen wij jou graag uit wat opstalrecht daadwerkelijk inhoudt.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren