Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen
Hoe werkt een grondzuigauto?
Grondzuigen wordt vaak gebruikt voor het verwijderen van grond rondom kwetsbare structuren, zoals kabels, leidingen en boomwortels. Het is het veilige graven voor zowel mens als natuur. Maar hoe werkt een grondzuigauto eigenlijk, wat voor verschillende type grondzuigauto’s zijn er en wat kun je met een grondzuigauto? In dit artikel vertellen wij jou alles over de werking van een grondzuigauto.
GOconnectIT
Waarom was de WION er?
Waarom was de WION er? Nederland is een drukbevolkt land en met de opkomst van het internet werd het snel druk in de ondergrond. Er zijn verschillende redenen die er toe hebben geleid dat de WION in het leven is geroepen. Onder andere door drukte in de ondergrond, toename in schades en meer redenen. In dit artikel leggen wij jou uit hoe de WION is ontstaan en waarom deze er was.
GOconnectIT
Wanneer telecomkabel verleggen?
Wanneer mag je nou een telecomkabel verleggen? Voor het verleggen van telecomkabels en de bijbehorende kostenverdeling geldt artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet. Hierin is bepaald dat aanbieders van openbare elektronische telecommunicatienetwerken verplicht zijn om over te gaan tot het nemen van maatregelen. Waaronder het verplaatsen van telecomkabels, wanneer dit wordt verzocht door degenen met een gedoogplicht. In dit artikel leggen wij je uit in wanneer jij een telecomkabel mag verleggen.
GOconnectIT
Wat is WIOR-vergunning?
Als je in Amsterdam de openbare weg gaat openbreken, heb je een WIOR-vergunning nodig (een vergunning op grond van de verordening Werken in de openbare ruimte). Dit geldt bij zowel weg- en graafwerkzaamheden als bijvoorbeeld de herprofilering van een plantsoen. Vanaf 6 april 2021 geldt dat de aanvraagprocedure loopt via de ICT-applicatie VICTOR. In dit artikel lees je wat de WIOR-vergunning inhoudt en wanneer jij deze nodig hebt.
COB
Wat is een buisleiding?
Een buisleiding zijn één of meerdere buizen om gassen of andere vloeistoffen te voeren van A naar B. Het functioneren van de samenleving is in hoge mate afhankelijk van de energie- en nutsvoorzieningen die via de kabels en leidingen worden geleverd. Daarom worden buisleidingen ook wel gezien als het zenuwstelsel en bloedvaten van de samenleving. Ontdek in dit artikel alles over buisleidingen.
GOconnectIT
Wat is persoonlijk gebruiksrecht?
Een persoonlijk gebruiksrecht is een recht om iets op een bepaalde manier te gebruiken dat alleen in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Een persoonlijk recht staat tegenover een zakelijk recht, wat een recht is dat rust op een zaak of een ander goed en die de rechthebbende tegenover ieder persoon kan doen gelden. In dit artikel leggen wij jou uit hoe persoonlijk gebruiksrecht over kabels en leidingen werkt aan de hand van twee voorbeelden.
GOconnectIT
Wat is zakelijk recht?
Wat is zakelijk recht? Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat rust op een zaak of een ander goed. In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. In dit artikel vertellen wij jou precies hoe het zit op het gebied van zakelijk recht.
GOconnectIT
Welke kleuren grondkabel zijn er?
Grondkabels zijn er in vele verschillende formaten, types en kleuren. Aangezien grondkabels (het woord zegt het al) veelal in de grond worden gelegd zal na verloop van tijd de kleuren altijd donkerder en uiteindelijk vaak zwart worden. Op dit moment zijn de meeste grondkabels die worden verkocht aan consumenten grijs van kleur. Maar er zijn ook andere kleuren. In dit artikel ontdek je welke kleuren er zijn.
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven, hoe zit dat?
Zorgvuldig graafwerk is meer dan alleen grondroeren. Het begint bij de graafopdracht. Die moet goed voorbereid en uitgevoerd worden. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt daar toezicht op. En daarvoor hanteren we de CROW 500. Ontdek hier meer over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, CROW500 en Zorgvuldig Graven.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren