Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
GOconnectIT
Hoe voldoe je aan de WION?
De WION is niet langer van kracht. Dus er is ook geen verplichting meer om aan te voldoen. Alle verplichtingen van de WION zijn overgenomen door de WIBON en in de eerste helft van 2019 zijn alle netbeheerders overgezet op het nieuwe WIBON systeem. Om je op weg te helpen, hebben wij een stappenplan voor de WIBON gemaakt. Hiermee leggen wij je stap voor stap uit hoe je je kunt inschrijven, voldoen aan IMKL of het claimen van belang.
Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen
Hoe werkt een grondzuigauto?
Grondzuigen wordt vaak gebruikt voor het verwijderen van grond rondom kwetsbare structuren, zoals kabels, leidingen en boomwortels. Het is het veilige graven voor zowel mens als natuur. Maar hoe werkt een grondzuigauto eigenlijk, wat voor verschillende type grondzuigauto’s zijn er en wat kun je met een grondzuigauto? In dit artikel vertellen wij jou alles over de werking van een grondzuigauto.
GOconnectIT
Waarom was de WION er?
Waarom was de WION er? Nederland is een drukbevolkt land en met de opkomst van het internet werd het snel druk in de ondergrond. Er zijn verschillende redenen die er toe hebben geleid dat de WION in het leven is geroepen. Onder andere door drukte in de ondergrond, toename in schades en meer redenen. In dit artikel leggen wij jou uit hoe de WION is ontstaan en waarom deze er was.
Stichting Belangenorganisatie Grondzuigen
Wanneer ga je grondzuigen?
Wanneer ga je grondzuigen? Of je er mee bekend bent of niet, weet dat mechanisch grondroeren altijd risicovol is. Alleen grondzuigtechniek is in veel gevallen een veilige methode om te ontgraven. In dit artikel vertellen wij jou meer over wanneer je gaat grondzuigen en wanneer niet.
GOconnectIT
Wanneer telecomkabel verleggen?
Wanneer mag je nou een telecomkabel verleggen? Voor het verleggen van telecomkabels en de bijbehorende kostenverdeling geldt artikel 5.8 van de Telecommunicatiewet. Hierin is bepaald dat aanbieders van openbare elektronische telecommunicatienetwerken verplicht zijn om over te gaan tot het nemen van maatregelen. Waaronder het verplaatsen van telecomkabels, wanneer dit wordt verzocht door degenen met een gedoogplicht. In dit artikel leggen wij je uit in wanneer jij een telecomkabel mag verleggen.
GOconnectIT
Wat is WIOR-vergunning?
Als je in Amsterdam de openbare weg gaat openbreken, heb je een WIOR-vergunning nodig (een vergunning op grond van de verordening Werken in de openbare ruimte). Dit geldt bij zowel weg- en graafwerkzaamheden als bijvoorbeeld de herprofilering van een plantsoen. Vanaf 6 april 2021 geldt dat de aanvraagprocedure loopt via de ICT-applicatie VICTOR. In dit artikel lees je wat de WIOR-vergunning inhoudt en wanneer jij deze nodig hebt.
GOconnectIT
Wat is een WION-melding?
Wat is een WION-melding? Daar zul je even mee de geschiedenis in moeten graven. Het digitale systeem dat de voorloper was van de huidige WIBON was een systeem dat dat png-plaatjes uit kon wisselen. Deze werden door het kadaster samengevoegd tot een PDF die weer terug werd gestuurd naar de klic-melder. In dit artikel leggen wij jou uit hoe dit zat.
COB
Wat is een buisleiding?
Een buisleiding zijn één of meerdere buizen om gassen of andere vloeistoffen te voeren van A naar B. Het functioneren van de samenleving is in hoge mate afhankelijk van de energie- en nutsvoorzieningen die via de kabels en leidingen worden geleverd. Daarom worden buisleidingen ook wel gezien als het zenuwstelsel en bloedvaten van de samenleving. Ontdek in dit artikel alles over buisleidingen.
GOconnectIT
Wat is persoonlijk gebruiksrecht?
Een persoonlijk gebruiksrecht is een recht om iets op een bepaalde manier te gebruiken dat alleen in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Een persoonlijk recht staat tegenover een zakelijk recht, wat een recht is dat rust op een zaak of een ander goed en die de rechthebbende tegenover ieder persoon kan doen gelden. In dit artikel leggen wij jou uit hoe persoonlijk gebruiksrecht over kabels en leidingen werkt aan de hand van twee voorbeelden.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren