Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
Bodemonderzoek bestemmingsplan: inzichten en tips
Bodemonderzoek voor bestemmingsplannen is een cruciale stap bij het ontwikkelen van een stuk grond voor een specifieke bestemming, zoals woningbouw, industrieterreinen, of recreatiegebieden. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de bodemkwaliteit en eventuele verontreinigingen die van invloed kunnen zijn op de beoogde ontwikkeling. Bekijk hier alles wat je moet weten over bodemonderzoek bij bestemmingsplannen.
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven, hoe zit dat?
Zorgvuldig graafwerk is meer dan alleen grondroeren. Het begint bij de graafopdracht. Die moet goed voorbereid en uitgevoerd worden. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt daar toezicht op. En daarvoor hanteren we de CROW 500. Ontdek hier meer over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, CROW500 en Zorgvuldig Graven.
Stedin
Wat doet Stedin?
Stedin is netbeheerder. Dus Stedin zorgt voor veilig en continu transport van gas en/of elektriciteit. Stedin is als netbeheerder daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud en de uitbreiding van het energienet, inclusief de aansluitingen daarop. Ontdek hier meer wat Stedin doet.
Stedin
Van wie is Stedin?
Het netwerkbedrijf Eneco NetBeheer kreeg een nieuwe naam, Stedin. Op 1 februari 2017 stoot Eneco het netbedrijf Stedin daadwerkelijk af. Het bedrijf is van gemeentes. Je ontdekt hier hoe het precies zit met de regionale Nederlandse netbeheerder Stedin.
GOconnectIT
Hoe werken nabij kabels & leidingen?
In dit artikel vind je de uniforme aanwijzingen voor het werken nabij kabels en leidingen in de ondergrond. Het zijn aanvullingen op de CROW 500. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Alleen de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie hanteren andere voorwaarden.
COB
Wat is grondverbetering?
Wat is grondverbetering? Grondverbetering heeft verschillende definities. Wij leggen je graag uit hoe het zit met grondverbetering. Want Wanneer de ondergrond niet de gewenste eigenschappen bezit voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit, is het nodig om de grondeigenschappen aan te passen: grondverbetering.
COB
Wat is bodemverontreiniging?
Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden tot schade aan het ecosysteem. In dit artikel ontdek hoe alles over bodemverontreiniging.
COB
Hoe zit het met Gemeentelijke Verordening kabels & leidingen?
In veel gevallen is de gemeentelijke overheid de eigenaar van het openbaar gebied waarin de kabels en leidingen zijn gesitueerd, maar dit kunnen ook andere grondeigenaren en overheden zijn zoals (onderdelen van) de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Deze overheden hebben in veel gevallen eigen verordeningen die de aanleg en het beheer van ondergrondse kabel- en leidingnetten regelen. In dit artikel leggen wij je uit hoe dit zit.
COB
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht?
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht? Er bestaat in principe geen aparte regeling die grondeigenaren verplicht kabels en leidingen, anders dan voor telecommunicatie, in hun grond toe te staan. De netbeheerder wordt geacht via privaatrechtelijke onderhandeling tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Wanneer dat niet lukt, biedt de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) uitkomst. Hier ontdek je wat dit inhoudt.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren