Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
Stedin
Van wie is Stedin?
Het netwerkbedrijf Eneco NetBeheer kreeg een nieuwe naam, Stedin. Op 1 februari 2017 stoot Eneco het netbedrijf Stedin daadwerkelijk af. Het bedrijf is van gemeentes. Je ontdekt hier hoe het precies zit met de regionale Nederlandse netbeheerder Stedin.
GOconnectIT
Hoe werken nabij kabels & leidingen?
In dit artikel vind je de uniforme aanwijzingen voor het werken nabij kabels en leidingen in de ondergrond. Het zijn aanvullingen op de CROW 500. Deze voorwaarden zijn van toepassing voor alle regionale netbeheerders elektriciteit en gas. Alleen de landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie hanteren andere voorwaarden.
COB
Wat is grondverbetering?
Wat is grondverbetering? Grondverbetering heeft verschillende definities. Wij leggen je graag uit hoe het zit met grondverbetering. Want Wanneer de ondergrond niet de gewenste eigenschappen bezit voor het uitvoeren van een bepaalde activiteit, is het nodig om de grondeigenschappen aan te passen: grondverbetering.
COB
Wat is bodemverontreiniging?
Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden tot schade aan het ecosysteem. In dit artikel ontdek hoe alles over bodemverontreiniging.
COB
Hoe zit het met Gemeentelijke Verordening kabels & leidingen?
In veel gevallen is de gemeentelijke overheid de eigenaar van het openbaar gebied waarin de kabels en leidingen zijn gesitueerd, maar dit kunnen ook andere grondeigenaren en overheden zijn zoals (onderdelen van) de rijksoverheid, de provincies en de waterschappen. Deze overheden hebben in veel gevallen eigen verordeningen die de aanleg en het beheer van ondergrondse kabel- en leidingnetten regelen. In dit artikel leggen wij je uit hoe dit zit.
COB
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht?
Wat is Belemmeringenwet Privaatrecht? Er bestaat in principe geen aparte regeling die grondeigenaren verplicht kabels en leidingen, anders dan voor telecommunicatie, in hun grond toe te staan. De netbeheerder wordt geacht via privaatrechtelijke onderhandeling tot overeenstemming te komen met de grondeigenaar. Wanneer dat niet lukt, biedt de Belemmeringenwet Privaatrecht (BP) uitkomst. Hier ontdek je wat dit inhoudt.
COB
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken?
Wat is Wet Gemeentelijke Watertaken? Samen met een aantal andere wetten draait de wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken draait om de afvoer van afval, hemel- en grondwater via rioleringen. Het gaat om de Wet verankering en bekostiging van gemeentelijke watertaken, de Gemeentewet, de Wet op de waterhuishouding en de Wet milieubeheer. Je ontdekt hoe het zit in dit artikel.
COB
Wat is Telecommunicatiewet?
Wet- en regelgeving omtrent telecommunicatie is geregeld in de Telecommunicatiewet. In deze wet is vastgelegd dat iedere partij zich kan registreren als eigenaar van een telecommunicatienetwerk, wanneer sprake is van een openbaar elektronisch communicatienetwerk dat geheel of hoofdzakelijk dient voor het aanbieden van openbare elektronische communicatiediensten. Hieronder wordt ook het verspreiden van programma’s aan het publiek verstaan. Ontdek meer over de Telecommunicatiewet in dit artikel.
COB
Wat is Gaswet?
Het gasnet functioneert binnen de kaders van de Gaswet. Hierin is geregeld dat - net als bij elektriciteit - de exploitatie van het gasnet door onafhankelijke netbeheerorganisaties plaatsvindt, die daarvoor een vergunning hebben van de minister en het net in eigendom hebben. Ontdek in dit artikel een korte uitleg over de Gaswet.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren