Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
GOconnectIT
Waarom voorkwam WION graafschade?
Als pionier op dit gebied was de WION de eerste keer dat duidelijk werd hoe vol de ondergrond van Nederland zat. Omdat niet alleen de grote netbeheerders als KPN maar ook steeds meer kleine, lokale initiatieven zich aansloten was het beeld compleet. Daarnaast begon onder de WION ook het systeem van de Extra Voorzorg. In dit artikel leggen wij jou uit waarom WION graafschade voorkwam.
GOconnectIT
Wat is de WIBON?
Wat is de WIBON? De WIBON (wet informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken) is de wet die in 2018 in is gegaan en vanaf 2019 van kracht werd als naadloze opvolger van de WION. De verplichtingen van de WION zijn ook grotendeels overgenomen door de WIBON. Ontdek in dit artikel alles over WIBON.
COB
Wat is een buisleiding?
Een buisleiding zijn één of meerdere buizen om gassen of andere vloeistoffen te voeren van A naar B. Het functioneren van de samenleving is in hoge mate afhankelijk van de energie- en nutsvoorzieningen die via de kabels en leidingen worden geleverd. Daarom worden buisleidingen ook wel gezien als het zenuwstelsel en bloedvaten van de samenleving. Ontdek in dit artikel alles over buisleidingen.
GOconnectIT
Wat is opstalrecht?
Met een opstalrecht - ook wel zakelijk recht van opstal genoemd - kun je in of op andermans onroerend goed gebouwen, beplanting of andere zaken in eigendom hebben of krijgen. Opstalrecht heeft dus alles met eigendom te maken. In dit artikel leggen wij jou graag uit wat opstalrecht daadwerkelijk inhoudt.
GOconnectIT
Wat is zakelijk recht?
Wat is zakelijk recht? Met een zakelijk recht wordt een recht bedoeld dat rust op een zaak of een ander goed. In het Nederlandse recht is een zaak in Boek 3 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek gedefinieerd als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. In dit artikel vertellen wij jou precies hoe het zit op het gebied van zakelijk recht.
GOconnectIT
Wat is persoonlijk gebruiksrecht?
Een persoonlijk gebruiksrecht is een recht om iets op een bepaalde manier te gebruiken dat alleen in relatie tot een of meer bepaalde personen kan worden uitgeoefend. Een persoonlijk recht staat tegenover een zakelijk recht, wat een recht is dat rust op een zaak of een ander goed en die de rechthebbende tegenover ieder persoon kan doen gelden. In dit artikel leggen wij jou uit hoe persoonlijk gebruiksrecht over kabels en leidingen werkt aan de hand van twee voorbeelden.
GOconnectIT
Waar op letten bij handmatig palen in de grond slaan?
Waar moet je op letten bij handmatig palen in de grond slaan? Wanneer je handmatig palen in de grond slaat, kunnen gemakkelijk kabels of leidingen beschadigd raken door de kracht waarmee palen met een hamer worden ingeslagen en het feit dat men niet altijd kan zien wat men in de ondergrond doet. Hetzelfde geldt voor het hanteren van een boorschop of handboor of het plaatsen van een verkeersbord of hekwerk. In dit artikel geven wij jou alle tips om veilig handmatig palen in de grond te slaan.
GOconnectIT
Wat is het verschil tussen KLIC-oriëntatie en KLIC-melding?
Wat is het verschil tussen KLIC-oriëntatie en KLIC-melding? Het verschil tussen een Klic-oriëntatie en een Klic-melding zit in het moment van aanvragen. Een Klic-melding vraag je aan een paar dagen voor je gaat graven. De Klic-melding is twintig werkdagen geldig. Wil je al wel weten waar kabels en leidingen liggen, maar ga je nu (nog) niet graven? Dan kun je een oriëntatiemelding aanvragen. Ontdek alles over graafmeldingen op ikgagraven.nl.
GOconnectIT
Hoe zit het met persoonlijk recht van overpad?
Een persoonlijk recht van overpad is een afspraak tussen partijen dat een of beide partijen toegang hebben tot een perceel via het eigendom van de ander. Deze afspraak geldt alleen tussen de bij de afspraak betrokken partijen of personen. Het is daarom een relatief recht. In dit artikel leggen wij jou uit hoe dit exact werkt.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren