Kom alles te weten over graven. Op het informatieplatform ikgagraven.nl ontdek je alle artikelen die te maken hebben met grondroeren. Van artikelen over wetten- en richtlijnen, kabels en leidingen tot betrokken partijen in de graafketen.
Verontreinigde grond graven: uitleg over milieubewust bodemonderzoek en sanering
Bodemverontreiniging is een ernstig probleem dat aandacht vereist. Het graven van verontreinigde grond is een cruciale stap in het proces van bodemonderzoek en -sanering. In dit artikel zullen we dieper ingaan op wat verontreinigde grond is, waarom het een risico vormt, hoe het wordt onderzocht en uiteindelijk wordt gesaneerd.
Vervuilde grond kaart: het belang bij graafwerkzaamheden
Wanneer het gaat om graafwerkzaamheden en bouwprojecten, is het van vitaal belang om rekening te houden met mogelijke verontreiniging in de grond. Het gebruik van de "vervuilde grond kaart" kan een cruciale rol spelen bij het identificeren van risicogebieden en het nemen van de juiste voorzorgsmaatregelen. In dit artikel zullen we de rol van de "vervuilde grond kaart" bij graafwerkzaamheden onderzoeken en benadrukken waarom het van essentieel belang is voor elke bouw- en infraprofessional.
Wat is bodemkwaliteitskaart?
Bodemonderzoek is van essentieel belang om inzicht te krijgen in de gezondheid en veiligheid van de bodem. Een bodemkwaliteitskaart biedt waardevolle informatie over de bodemgesteldheid, de aanwezigheid van verontreinigende stoffen en de geschiktheid voor verschillende doeleinden. In dit artikel gaan we dieper in op de betekenis van een bodemkwaliteitskaart, de methodologie achter het onderzoek, en waarom het zo belangrijk is voor ons milieu.
Wat is het Besluit bodemkwaliteit?
Het Besluit bodemkwaliteit (bbk) is een wetgevend besluit in Nederland dat is vastgesteld om de kwaliteit van de bodem te beschermen en te beheren. Het besluit is van kracht sinds 2008 en heeft als doel de bodemkwaliteit te waarborgen bij verschillende activiteiten die van invloed kunnen zijn op de bodem, zoals bouw- en grondwerkzaamheden, baggeren, en bodemsanering.
Het belang van tijdige inventarisatie van vervuilde grond bij graafwerkzaamheden
Bij graafwerkzaamheden mogen we het risico van vervuilde grond niet negeren. Werken met vervuilde grond brengt potentiƫle gevaren met zich mee, zowel voor de gezondheid van de werknemers als voor het milieu. Om deze risico's te minimaliseren en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, is het essentieel om tijdig een inventarisatie van vervuilde grond uit te voeren. In dit blogartikel bespreken we de risico's van vervuilde grond bij graafwerkzaamheden en benadrukken we het belang.
Kabels en leidingen lokaliseren: wat te doen als de Klic-melding niet klopt?
Als particulier en organisatie ben je verplicht om voorafgaand aan graafwerkzaamheden kabels en leidingen te lokaliseren. Dit is de vervolgstap na het doen van een Klic-melding. Dit houdt in dat je op basis van een Klic-melding gaat kijken waar de kabels en leidingen praktisch gezien liggen in de grond.
Graafschade melden: Hoe het werkt en waarom het belangrijk is
Als je graafwerkzaamheden uitvoert is het belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke risico's en regels om graafschade te voorkomen. In dit artikel gaan we dieper in op wat graafschade is, hoe je het kunt voorkomen en wat te doen als er toch schade optreedt.
Geen Klic-melding gedaan: wat zijn de gevolgen?
Als je als professional of particulier graafwerkzaamheden uitvoert in de grond, ben je wettelijk verplicht om een Klic-melding te doen bij bijvoorbeeld Klic App. Een Klic-melding is een verzoek om informatie over de ligging van kabels en leidingen in de bodem op de plaats waar je gaat graven
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur
Agentschap Telecom, CROW500 en Zorgvuldig Graven, hoe zit dat?
Zorgvuldig graafwerk is meer dan alleen grondroeren. Het begint bij de graafopdracht. Die moet goed voorbereid en uitgevoerd worden. De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen Agentschap Telecom) houdt daar toezicht op. En daarvoor hanteren we de CROW 500. Ontdek hier meer over de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur, CROW500 en Zorgvuldig Graven.

Meer info

Registreer je gratis bij ikgagraven.nl
Registreren